Συντάκτης Αντώνης Μπουντούρης

Ποίηση
Η ΔΙΑΘΗΚΗ

η τελευταία σταγόνα στο μάτι,να μοιάζει με βόλι Η γύρη να μοιραστεί ισότιμα. Να φαγωθεί προτού χαλάσει. Να δοθούν υποτροφίες…