Συντάκτης atexnos.gr

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης από Λάρισα: «Κούφιες» υποσχέσεις για ενισχύσεις-ψίχουλα και χιλιοειπωμένες δικαιολογίες

Ένα ακό­μα ρεσι­τάλ ευχο­λο­γί­ων και «κού­φιων» υπο­σχέ­σε­ων έδω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης προς τους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς της Θεσ­σα­λί­ας, μιλώ­ντας στη Λάρισα,…

Διεθνή
ΚΟΥΒΑ: Συνελήφθησαν 17 άτομα που επιχειρούσαν να στρατολογήσουν κουβανούς πολίτες για λογαριασμό της Μόσχας

Δεκα­ε­πτά άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν στην Κού­βα ως ύπο­πτα για σχέ­σεις με ένα δίκτυο λαθραί­ας δια­κί­νη­σης ανθρώ­πων, το οποίο επι­χει­ρεί από τη…

Επικαιρότητα
Οργή λαού για τις πλημμύρες: Διαμαρτυρία αύριο στη Λάρισα με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη

Σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Παρα­σκευή 8 Σεπτέμ­βρη, με αφορ­μή την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού Κυρια­κού Μητσο­τά­κη στην Λάρι­σα, προ­χω­ρούν το Εργατοϋπαλληλικό…

Επικαιρότητα
Ανοχύρωτη η «πρότυπη τουριστική πόλη» της Αθήνας του κ. Μπακογιάννη — Η «Λαϊκή Συσπείρωση» για τις πλημμύρες

Ανο­χύ­ρω­τη η «πρό­τυ­πη του­ρι­στι­κή πόλη» της Αθή­νας όπως έδει­ξε η δεκά­λε­πτη έντο­νη βρο­χό­πτω­ση στην πρω­τεύ­ου­σα, τονί­ζει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Αναλυτικά…