Συντάκτης atexnos.gr

Διεθνή
Πέθανε ο κουβανός επαναστάτης, στρατηγός Εφιχένιο Αμεϊχέιρας Ντελγκάδο

Ο στρα­τη­γός Εφι­χέ­νιο Αμεϊ­χέι­ρας Ντελ­γκά­δο, ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, πέθα­νε σε ηλι­κία 88 ετών στην Αβά­να, όπως έγι­νε γνω­στό από επί­ση­μες πηγές.…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Σκοταδιστική προπαγάνδα με αφίσες… κατά των αμβλώσεων

Με αφί­σες που παρε­πέ­μπουν σε λογι­κές μεσαί­ω­να γέμι­σαν την Θεσ­σα­λο­νί­κη άγνω­στοι, προ­πα­γαν­δί­ζο­ντας τα «δικαιώ­μα­τα του αγέν­νη­του παι­διού». Πρό­κει­ται για αφίσες…

Κινηματογράφος
Η ταινία της εβδομάδας – Το «Ατέχνως» προτείνει: Ο ΘΙΑΣΟΣ (1975)

Εμβλη­μα­τι­κό αρι­στούρ­γη­μα του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου. Από τις καλύ­τε­ρες ται­νί­ες του σκη­νο­θέ­τη, θεω­ρεί­ται από πολ­λούς κρι­τι­κούς ως ενα από τα σημαντικότερα…

Διεθνή
Ολλανδία: Νομοσχέδιο για να χορηγείται «χάπι αυτοκτονίας» στους ηλικιωμένους που θέλουν να πεθάνουν

Θυμά­στε εκεί­νο το «οι άνθρω­ποι δεν πεθαί­νουν κιό­λας, ζουν πολ­λά χρό­νια μετά την συντα­ξιο­δό­τη­ση τους» που είχε ανε­ρυ­θρί­α­στα εκστο­μί­σει πριν…

Επικαιρότητα
Υβριστικά συνθήματα και τρικάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε

Παρέμ­βα­ση στην οικία του δημο­σιο­γρά­φου Άρη Πορ­το­σάλ­τε στα Βρι­λήσ­σια πραγ­μα­το­ποί­η­σε ομά­δα μελών της αναρ­χι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας «Ρου­βί­κω­νας». Συγκε­κρι­μέ­να πέτα­ξαν τρι­κά­κια περ­νώ­ντας έξω…

Πολιτική
«Να τον χαίρεται ο ΣΕΒ»! Αθλιότητες του υπουργού εργασίας Γ. Βρούτση ενάντια σε ΚΚΕ και ΠΑΜΕ (VIDEO)

Σε άθλιες επι­θέ­σεις στο ΚΚΕ και στο ΠΑΜΕ κατέ­φυ­γε στη Βου­λή ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Γιάν­νης Βρού­τσης κατά τη διάρ­κεια συζή­τη­σης Επί­και­ρης Ερώ­τη­σης του βουλευτή…