Συντάκτης Ομάδα ¡H.lV.S!

  • Σκοπός μας είναι η προώθηση της διαλεκτικής – υλιστικής σκέψης στη βάση του Μαρξισμού – Λενινισμού του Επιστημονικού Σοσιαλισμού και του Προλεταριακού Διεθνισμού, ανταλλάσσοντας γνώσεις, υλικό, σκέψεις κι απόψεις πάνω στην κοσμοθεωρία μας, τη στρατηγική και την ιστορική αλήθεια, που όπως είπε ο Λένιν κι επανέλαβε ο Γκράμσι, είναι επαναστατική – αντικειμενική
  • Θεωρούμε τον Σοσιαλισμό–Κομμουνισμό αναγκαίο και επίκαιρο όσο ποτέ, βάζοντας στο μικροσκόπιο και τη συσσωρευμένη πείρα στις χώρες που οικοδομήθηκε ο Σοσιαλισμός, όπου έγινε και η πρώτη έφοδος στον ουρανό
  • |> Επικοινωνία – [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] – Blog

Κοινωνία
Επιστήμη & Έρευνα στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και όχι του καπιταλιστικού κέρδους

Όπως ήδη ανα­φέ­ρα­με σε σχε­τι­κό ρεπορ­τάζ στο πλαί­σιο της τρι­ή­με­ρης επί­σκε­ψης στο Λον­δί­νο αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής το Δημήτηρη…

Επικαιρότητα
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η λογική της κυβέρνησης «λύσαμε τα χέρια της Αστυνομίας» δημιουργεί απαράδεκτα περιστατικά

Την πολι­τι­κή «νόμος και τάξη» που έχει ως πραγ­μα­τι­κό στό­χο το χτύ­πη­μα του οργα­νω­μέ­νου λαϊ­κού κινή­μα­τος, καθώς και τις εξευτελιστικές…

Επικαιρότητα
Επικίνδυνη η γέφυρα Σερβίων;

O Κοζα­νί­της Καθη­γη­τής Γεφυ­ρο­ποι­ί­ας Στέρ­γιος Μητού­λης πολι­τι­κός μηχα­νι­κός και ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου Surrey (μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ) ξανα­έ­φε­ρε στην επιφάνεια…

Κοινωνία
ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: Το νέο νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση προσθέτει νέα εμπόδια στα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα

«Το νέο νομο­σχέ­διο όχι μόνο δε λύνει κανέ­να από τα εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζου­με στις σπου­δές μας αλλά προ­σθέ­τει νέα…