Συντάκτης Ηρακλής Κακαβάνης

Δημιουργός και διαχειριστής του Ατέχνως. Δημοσιογράφος - Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας». Facebook

Παιδεία
Συστήνει τον εμβολιασμό των παιδιών, αρνείται να πάρει άλλα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων

Στην ανά­γκη του εμβο­λια­σμού των παι­διών για τη μεί­ω­ση της δια­σπο­ράς ανα­φέρ­θη­κε η πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Εμβο­λια­σμού Μαρία Θεοδωρίδου,…