Συντάκτης iraklis3

Ποίημα
Σαρίδης Άριξ: Γυνή

Εικο­σι­τέσ­σε­ρις ώρες κλεί­νει μέσα της η μέρα. Τις δέκα τις ξεπου­λάς στην ανά­γκη, άλλες τόσες στην εστία σου εθε­λού­σια αγγαρεία.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 8 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

415 Λιν­τσα­ρί­στη­κε και κατα­κρε­ουρ­γή­θη­κε από χρι­στια­νούς η Ελλη­νί­δα νεο­πλα­τω­νι­κή φιλό­σο­φος, αστρο­νό­μος και μαθη­μα­τι­κός Υπα­τία, η οποία στη συνέ­χεια ταυ­τί­στη­κε με την…

Κοινωνία
Πόρισμα για την τραγωδία στο Μάτι: Πλήρης σύγχυση και απόλυτη έλλειψης συντονισμού — Οι διάλογοι της ντροπής

Εικό­να πλή­ρους σύγ­χυ­σης και από­λυ­της έλλει­ψης συντο­νι­σμού μετα­ξύ των αρμό­διων φορέ­ων, χωρίς ενιαία πλη­ρο­φό­ρη­ση και με άγνοια για το πού…