Συντάκτης iraklis3

Κοινωνία
Δεν πιστώθηκε ακόμα το «υπόλοιπο καταβλητέο» σε όλες τις μειωμένες συντάξεις Φεβρουαρίου 2019

Γρά­φει ο Γ. Κ. Ρετσια­νί­της // «Τεχνι­κό πρό­βλη­μα» ή, μήπως, η προ­ε­κλο­γι­κή γαλα­ντο­μία της κυβέρ­νη­σης απο­τε­λεί απο­κά­λυ­ψη των περι­κο­πών των συντά­ξε­ων μέσω…

Διεθνή
Ο Νικολάς Μαδούρο δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Χουάν Γκουαϊδό — Το τσιράκι των ΗΠΑ αρνείται

O πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο χτες έτοι­μος να συνα­ντη­θεί με τον Χουάν Γκουαϊ­δό, τον πρό­ε­δρο του κοι­νο­βου­λί­ου της Βενε­ζου­έ­λας, που…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

1340 Ο βασι­λιάς Εδουάρ­δος Γ’ της Αγγλί­ας αυτο­α­να­κη­ρύσ­σε­ται βασι­λιάς της Γαλ­λί­ας. 1500 Ο Ισπα­νός εξε­ρευ­νη­τής Βισέ­ντε Για­νιές Πιν­σόν ανα­κα­λύ­πτει τη Βρα­ζι­λία. 1531 Ισχυρός…

Επικαιρότητα
Συμφωνία Πρεσπών: ΝΑΤΟ και ΕΕ έσπευσαν να συγχαρούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έφερες σε πέρας την αποστολή

Την κύρω­ση της συμ­φω­νί­ας Τσί­πρα – Ζάεφ από τη Βου­λή χαι­ρέ­τι­σε μέσω του Twitter, ο Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του…