Συντάκτης Πάνος Αλεπλιώτης

Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία. Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000.

Διεθνή
Ουκρανία: Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εν μέσω πολέμου επειδή είναι «σοβιετικά κατάλοιπα»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Για λόγους «πατριω­τι­κούς» καταρ­γού­νται οι συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις για επι­χει­ρή­σεις που έχουν προ­σω­πι­κό κάτω από 250 άτομα.…

Διεθνή
«Άγνωστοι» βανδάλισαν γραφεία του ΚΚ Σουηδίας για την συνεπή του στάση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Τα γρα­φεία του ΚΚ Σου­η­δί­ας στην πόλη Μάλ­με υπέ­στη­σαν βαν­δα­λι­σμό από «άγνω­στους» που έγρα­ψαν με μπογιά…