Συντάκτης Πάνος Αλεπλιώτης

Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία. Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000.

Διεθνή
Ο ρατσισμός περιμένει τους Ρομά  και πολλούς άλλους με «λάθος» χρώμα και εθνικότητα που φεύγουν από την Ουκρανία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Ενώ οι ευρω­παϊ­κές χώρες ξεχει­λί­ζουν τώρα από αλλη­λεγ­γύη προς τους πρό­σφυ­γες από την Ουκρα­νία, είναι μια…

Ατέχνως
Σουηδία: Η εταιρία Arla αποσύρει το Kefir από τα ράφια επειδή στην συσκευασία απεικονίζεται η Κόκκινη Πλατεία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Η γνω­στή και στην χώρα μας εται­ρία γαλα­κτο­πα­ρα­γω­γών Arla απο­φά­σι­σε την Δεύ­τε­ρα 21/3 να απο­σύ­ρει στην…

Διεθνή
ΚΚ Σουηδίας: Όχι στους εξοπλισμούς, όχι στον ιμπεριαλισμό. Eιρήνη μεταξύ των λαών, πόλεμος μεταξύ των τάξεων!

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚ Σου­η­δί­ας για την από­φα­ση της Σου­η­δί­ας με την πλή­ρη συμ­φω­νία όλων των κομ­μά­των του κοι­νο­βου­λί­ου να…

Διεθνή
ΚΚ Σουηδίας: Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία! Είναι ένας πόλεμος από και για τους καπιταλιστές

Τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, έναν πόλε­μος από και για τους καπι­τα­λι­στές κατα­δι­κά­ζει το ΚΚ Σου­η­δί­ας. Επί­σης στη­λι­τεύ­ει την υποκρισία…

Διεθνή
Πρόεδρος ΚΚ Σουηδίας: Είναι απαραίτητο να συνδέσουμε τον αγώνα για παραχωρήσεις και μεταρρυθμίσεις με τον αγώνα για τον σοσιαλισμό

Ο πρό­ε­δρος του ΚΚ Σου­η­δί­ας Andreas Sörensen έδω­σε μια ενδια­φέ­ρου­σα συνέ­ντευ­ξη στο περιο­δι­κό Left Magazine του ΚΚ της Sri Lanka…

Διεθνή
Νορβηγία: Η πλούσια χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει εσώρουχα, κάλτσες και άρβυλα να μοιράσει στους στρατιώτες της

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // ‑Χρη­σι­μο­ποι­η­μέ­να εσώ­ρου­χα στον στρα­τό της Νορ­βη­γί­ας και μόνο ένα ζευ­γά­ρι μάλ­λι­νες κάλ­τσες. Περισ­σό­τε­ρα από 100 αντι­κεί­με­να περιλαμβάνονται…

Διεθνή
Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, και άλλα μεγαθήρια της μόδας καταστρέφουν τα δάση του Αμαζονίου

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Παρά τις δηλώ­σεις τους για την ευαι­σθη­σία τους στην προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και στα δάση του Αμα­ζο­νί­ου πρόσφατη…