Συντάκτης Στέλιος Κανάκης

Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται σε διάφορες επιχειρήσεις, κυρίως στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων, τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες μουσική». Επίσης τα βιβλία «Ιερές Βλακείες», Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η, το «Η Αγρία Γραφή», Εκδόσεις ΚΨΜ και το «Τ’ Άστρα στο κεφάλι μας», Εκδόσεις Εντύποις. [email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

Απόψεις
Τα τζάκια ρε!

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Λυσ­σά­ξα­τε με τα τζά­κια. Χωθή­κα­τε στα… χαρα­κώ­μα­τα. Άκου το τζά­κι καρ­κι­νο­γό­νο. Όργα­νο του διε­θνούς καπι­τα­λι­σμού η…

Κοινωνία
Τα κάλαντα

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Κου­δού­νι­σμα… Έπει­τα κι άλλο… Τι ώρα να ‘ναι; Γυρί­ζω πλευ­ρό. Πάλι κου­δού­νι­σμα. Ψάχνω ένα ρολόι… 08:10……