Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Basket League: Πρωταθλητής ξανά ο Ολυμπιακός έπειτα από πέντε χρόνια

Πρω­τα­θλη­τής Ελλά­δας στο μπά­σκετ είναι και πάλι ο Ολυ­μπια­κός, για πρώ­τη φορά από το 2016 και 13η στην Ιστο­ρία του. Σε αυτήν την πρώ­τη σεζόν της επι­στρο­φής στην Basket League, η ομά­δα του Πει­ραιά  δεν άφη­σε περι­θώ­ριο αμφι­σβή­τη­σης της ανω­τε­ρό­τη­τάς της και κάνο­ντας “ sweep” (3–0) ένα­ντι του Πανα­θη­ναϊ­κού, στη σει­ρά των τελι­κών, κατέ­κτη­σε το νταμπλ. 

Οι παί­κτες του Γιώρ­γου Μπαρ­τζώ­κα μετέ­τρε­ψαν σε φιέ­στα τίτλου το Game 3, το οποίο ήταν και το τελευ­ταίο της απί­στευ­της καριέ­ρας του αρχη­γού του Ολυ­μπια­κού, Γιώρ­γου Πρί­ντε­ζη, επι­κρα­τώ­ντας με 93–74 του Πανα­θη­ναϊ­κού, στο κατά­με­στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας που είχε «ντυ­θεί» στα κόκ­κι­να, μετά τον dress code που… επέ­βα­λε η ΚΑΕ Ολυ­μπια­κός, να φορούν δηλα­δή κόκ­κι­να όλοι οι φίλα­θλοι στο ΣΕΦ. Στον 1ο τελι­κό, ο Ολυ­μπια­κός είχε επι­κρα­τή­σει με 74–61 στο ΣΕΦ, ενώ πέρα­σε νικη­φό­ρα με 72–78 από το ΟΑΚΑ στο Game 2.

Δηλώσεις Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο τεχνι­κός του Ολυ­μπια­κού, Γιώρ­γος Μπαρ­τζώ­κας, είπε το δικό του ξεχω­ρι­στό «αντίο» στον Γιώρ­γο Πρί­ντε­ζη, ενώ υπο­γράμ­μι­σε ότι «η ομά­δα αυτή έχει μεγά­λη βάση για να συνε­χί­σει σε υψη­λό επί­πε­δο», σε δηλώ­σεις του μετά την κατά­κτη­ση του πρω­τα­θλή­μα­τος Ελλά­δας από τους «ερυ­θρό­λευ­κους». Ανα­λυ­τι­κά οι δηλώ­σεις του στην κάμε­ρα της ΕΡΤ:

«Ήταν μια δικαί­ω­ση για την ομά­δα μας. Είχα­με μια πολύ δύσκο­λη ομά­δα για να παί­ξεις ενα­ντί­ον. Φέτος μίλη­σα πολύ εγώ, τώρα είναι η ώρα να μιλή­σουν οι πρό­ε­δροι κι οι παί­κτες. Η συνε­κτι­κό­τη­τα της ομά­δας ήταν το πιο σημα­ντι­κό, το πώς νοια­ζό­ταν ο ένας για τον άλλον. Η ομά­δα αυτή έχει μεγά­λη βάση για να συνε­χί­σει σε υψη­λό επίπεδο».

Ανα­φε­ρό­με­νος στον Γιώρ­γο Πρί­ντε­ζη, είπε: «Είναι η ιστο­ρία της ομά­δας του Ολυ­μπια­κού, το πιο αγα­πη­τό πρό­σω­πο στις τάξεις των φιλά­θλων μας. Η ζωή του εύχο­μαι να είναι τόσο γεμά­τη, τόσο χαρού­με­νη και τόσο έντο­νη όσο αυτά τα 20 χρό­νια στον Ολυμπιακό».

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο