Περιήγηση: Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
Συνέλαβαν τον γραμματέα της ΤΕ Καβάλας του ΚΚΕ — Ανακοίνωση απο το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής

Ματαιο­πο­νούν όσοι νομί­ζουν ότι με τέτοιες πρα­κτι­κές θα βάλουν εμπό­δια στη δρά­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σημειώ­νει σε ανακοίνωση…

Ανακοινώσεις
Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ συμμετέχει σε τουρκική αποβατική άσκηση με σενάριο κατάληψης νησιού!!!

Μετά την συμ­με­το­χή αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σε τουρ­κι­κή άσκη­ση που περιεί­χε σενά­ριο κατά­λη­ψης νησιού («Γαλά­ζια Πατρί­δα»), αυτών δηλα­δή που τα αστι­κά κόμματα…

Ανακοινώσεις
Η ΛΑΣΥ Σπάρτης για το διαρκές έγκλημα εναντίον των ζώων που βρίσκονται στα «καταφύγια» του δήμου

Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Σπάρ­της εκφρά­ζει τον έντο­νο απο­τρο­πια­σμό της και κατα­δι­κά­ζει με απε­ρί­φρα­στο τρό­πο το διαρ­κές έγκλη­μα που διε­νερ­γεί­ται εναντίον…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα στην Ουκρανία! Εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Τους μεγά­λους κιν­δύ­νους που έχει δημιουρ­γή­σει για τον ελλη­νι­κό λαό η εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και η μετατροπή…