Περιήγηση: Βίντεο

Βίντεο
Featured Video Play Icon
Λεωνίδιο: ο Ηλίας Σιώρας, στο… πνεύμα της ημέρας, αμολά το κόκκινο αερόστατο στον ουρανό (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο Λεω­νί­διο Αρκα­δί­ας, τη σύγ­χρο­νη πρω­τεύ­ου­σα της Τσα­κω­νιάς, τελεί­ται κάθε χρό­νο την περί­ο­δο του Πάσχα και συγκε­κρι­μέ­να το Μ. Σάββατο,…