Περιήγηση: Επικαιρότητα

Επικαιρότητα
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ αποτελεί σταθμό κλιμάκωσης της επιθετικότητας σε βάρος των λαών

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας για τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ ανα­φέ­ρει:  Σ «Η Σύνο­δος Κορυφής…

Επικαιρότητα
ΒΥΡΩΝΑΣ: Συναυλία αλληλεγγύης από την ΚΝΕ για να μην απελαθεί οικογένεια από το Ιράκ

Συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης διορ­γά­νω­σε σήμε­ρα το βρά­δυ στην πλα­τεία Ταπη­τουρ­γεί­ου στον Βύρω­να η ΤΟ Ανα­το­λι­κών Συνοι­κιών της ΚΝΕ για να μην απελαθούν…

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: 19.138 κρούσματα, 9 θάνατοι και 95 διασωληνωμένοι — Ρεσιτάλ εφησυχασμού από την κυβέρνηση

Συνο­λι­κά 19.138 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα (16.115 νέα κρού­σμα­τα και 3.023 «πιθα­νές νέες επα­να­λοι­μώ­ξεις») ανα­κοι­νώ­θη­καν για το τελευ­ταίο 24ωρο από τον ΕΟΔΥ. Με…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες ενάντια στον απαράδεκτο νόμο-πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια (VIDEO)

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνο­μί­λη­σε σήμε­ρα, μέσω τηλε­διά­σκε­ψης, με αντι­προ­σω­πεία της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Διδα­κτι­κού και…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η έγκριση από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ του «Turkaegean» ως «εμπορικού σήματος» της Τουρκίας δεν είναι ούτε τυπική ούτε «αθώα» απόφαση

«Η έγκρι­ση και κατα­χώ­ρι­ση από το Γρα­φείο Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας της ΕΕ (EUIPO) της ονο­μα­σί­ας “Turkaegean” ως “εμπο­ρι­κού σήμα­τος” της Τουρκίας…