Περιήγηση: Πρόσωπα

Ιστορία
Βλαντίμιρ Ποντγκορμπούνσκι: Η ιστορία ενός άγνωστου Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης — του Νίκου Μόττα

Η πολυ­τά­ρα­χη, αλλά σύντο­μη, ζωή του θα μπο­ρού­σε να εμπνεύ­σει συγ­γρα­φείς και σενα­ριο­γρά­φους ται­νιών. Ο γεν­νη­μέ­νος το 1916 στην επαρχία…