Περιήγηση: Τεκμήρια

Προτεινόμενο
Για το Α’ Συνέδριο των Θυμάτων Κατοχής (Ιούνης 1946-Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Οι κατα­στρο­φές της κατο­χής σε ανθρώ­πους, αλλά και περιου­σί­ες ήταν τερά­στιες. Οι μετα­κα­το­χι­κές κυβερ­νή­σεις έχουν τερά­στια ευθύνη…

Προτεινόμενο
 «Ο Στρατάρχης Στάλιν εξαίρει τις μεγάλες θυσίες της Ελλάδας στον κοινό αγώνα» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ στις 17 Μαΐ­ου 1945 κυκλο­φο­ρεί με το πρω­το­σέ­λι­δο: ««Ο Στρα­τάρ­χης Στά­λιν εξαί­ρει τις μεγά­λες θυσίες…

Προτεινόμενο
«Μετά την 21ην Απριλίου η γαλήνη η οποία είχε σβύση, ήλθε πάλιν εις την οικογένεια σου» (Ντοκουμέντο της Χούντας)

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρί­λη 1967 χτύ­πη­σε με ιδιαί­τε­ρη μανία το ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα. Από τις πρώ­τες μέρες…

Προτεινόμενο
Ο Θ. Κολοκοτρώνης για την έναρξη της Επανάστασης του ’21 (Ντοκουμέντο)

 Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ο Θόδω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης ήταν από τους πρω­τερ­γά­τες της επα­νά­στα­σης το ’21. Ενδια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία υπάρ­χουν σχε­τι­κά με την…

Πολιτισμός
15 Φεβ — 15 Μαρτ 1935 2ο διεθνές τουρνουά σκακιού Μόσχας, διοργάνωση — σταθμός για την ανάδυση της Σοβιετικής Σχολής στο σκάκι

Τo 2ο Διε­θνές Τουρ­νουά της Μόσχας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από 15 Φλε­βά­ρη έως 15 Μάρ­τη 1935, με τη συμ­με­το­χή 20 παι­κτών, 12…