Περιήγηση: Τεκμήρια

Τεκμήρια
Παρακολουθώντας τη δράση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικής Νεολαίας (ΠΟΔΝ)-ΕΝΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Επιμέλεια Αλέκος Χατζηκώστας // Το ντοκουμέντο που παρουσιάζουμε (αρχείο νομαρχίας Ημαθίας- ΓΑΚ Ν. Ημαθίας) αφορά την παρακολούθηση της δράσης της…