Περιήγηση: Ιστορία

Επικαιρότητα
Ήταν 18 Νοέμβρη | Άσε μας θεέ ψηλά, να θυμόμαστε τ’ απλά -λοχαγούς και βασιλιάδες, τον IRA και την πατρίδα την καημένη…

https://youtu.be/s2M_mBnxKZM (σαν σήμερα…) Ήταν 18 Νοέμβρη πέρα στο Μακρούν μπροστά φτάσαν ταχτικοί χακένιοι με τα μεταγωγικά. Τα παιδιά τούς καρτερούσαν…