Περιήγηση: Διήγημα

Διήγημα
Των… ανατινάξεων

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Θα επρό­κει­το σίγου­ρα για το καλύ­τε­ρο καλο­καί­ρι της ενή­λι­κης ζωής του. Συντα­ξιού­χος, από­στρα­τος πλέ­ον, με…