Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Ποίημα

Νέοι δημιουρ­γοί μας εμπι­στεύ­ο­νται τα ποι­ή­μα­τα τους. Ένα βήμα για νέους (ανέκ­δο­τους ή μη) ποι­η­τές να επι­κοι­νω­νή­σουν το έργο τους

Λογοτεχνία
Αισιόδοξο

Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // στη Ν.Κ Κοι­τά­με αρι­στε­ρά στα­θε­ρά κι αμε­τα­κί­νη­τα. Τα γένια ασπρί­ζουν χάνε­ται το κόκ­κι­νο χρώ­μα τους…

Μετάβαση στο περιεχόμενο