Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Ποίημα

Νέοι δημιουρ­γοί μας εμπι­στεύ­ο­νται τα ποι­ή­μα­τα τους. Ένα βήμα για νέους (ανέκ­δο­τους ή μη) ποι­η­τές να επι­κοι­νω­νή­σουν το έργο τους

Μετάβαση στο περιεχόμενο