Περιήγηση: Νέοι Δημιουργοί

Ποίημα
Αλέκος Πούλος, πέντε ποιήματα εμπνευσμένα από τους εργάτες της θάλασσας

Ο Αλέ­κος Πού­λος είναι ναυ­τερ­γά­της και γρά­φει ποί­η­ση και διη­γή­μα­τα. Γεν­νή­θη­κε στη Σάρ­τη Χαλ­κι­δι­κής από πατέ­ραΙ­κα­ριώ­τη και μητέ­ρα Μικρα­σιά­τισ­σα. Πρωτοεμφανίστηκε…

Διήγημα
Ζωή μισή

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Στην αίθου­σα ανα­μο­νής το φως είναι λιγο­στό. Κάνει κρύο. Ένας ξύλι­νος ξεθω­ρια­σμέ­νος κανα­πές απέ­να­ντι από τη…