Περιήγηση: Νέοι Δημιουργοί

Ποίημα
Τρία ποιήματα της Ηλέκτρας Στρατωνίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων

Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ποί­η­σης και κατά των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων. Τρία ποι­ή­μα­τα της Ηλέ­κτρας Στρα­τω­νί­ου ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΙΛΙ Η ΖΩΗ Και λέει, να…