Περιήγηση: Ποίηση

Ποίηση
BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE

Οι αλλα­γές που κάπο­τε ορα­μα­τί­στη­κα ήρθα­νε επι­τέ­λους Βαθύ μπλε ο ουρα­νός κοι­νω­νι­κή τού­τη η δικαιο­σύ­νη By the people, for the…

Ποίηση
Αλεξάντρ Μπλοκ, σημάδεψε ανεξίτηλα τη ρωσική ποίηση και της άνοιξε νέους δρόμους

Κεί­με­να — Μετά­φρα­ση ποι­η­μά­των Χρυ­σάν­θη Κακου­λί­δου // Φιλό­λο­γος, πρό­ε­δρος της Εται­ρί­ας Γραμ­μά­των & Τεχνών <Νέος Πνευ­μα­τι­κός Κύκλος>, μετα­φρά­στρια Ρωσι­κής γλώσσας.…

Ποίηση
Ανέκδοτα ποιήματα του Κώστα Ευαγγελάτου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

ΕΣΩ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Σκου­του­φλιά Νύχτα με παν­σέ­λη­νο στον κήπο ταξι­δεύω. Άνοι­ξη δίχως όνει­ρα, αρώ­μα­τα και φύτρες. Πέλα­γος φόβου στρα­φτα­λιά­ζει ακτί­νες. Μάγ­μα επιδημίας,…

Λαογραφία
Εμφύλιες πληγές

Γρά­φει η Ζωή Δικταί­ου // Μοσχο­βό­λη­σε η δάφ­νη μεσο­κα­λό­και­ρο, τρά­νε­ψε τ’ αλύ­χτη­μα τού λύκου στο λόγ­γο κατέ­βη­κε δυνα­μω­μέ­νος, άνε­μος ντεφιάς,…