Περιήγηση: Ματιές στην Επικαιρότητα

Ματιές στην Επικαιρότητα
Οι μπροστάρηδες του Κασιδιάρη «Σπαρτιάτες» αρνητές του Πολυτεχνείου — Όπως ακριβώς και η Χρυσή Αυγή

Την σκυ­τά­λη στην προ­σπά­θεια νόθευ­σης της ιστο­ρι­κής μνή­μης και της προ­σβο­λής του δημο­κρα­τι­κού φρο­νή­μα­τος του λαού­πή­ραν από τη Χρυ­σή Αυγή…