Περιήγηση: Διεθνή

Διεθνή
ΗΠΑ — πλήρης στήριξη στο ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα: νέες αποστολές όπλων στο Ισραήλ και νέο βέτο στον ΟΗΕ ενάντια στην άμεση κήρυξη εκεχειρίας _29.000 οι νεκροί

Πλή­ρη στή­ρι­ξη στη συνε­χι­ζό­με­νη γενο­κτο­νία του παλαι­στι­νια­κού λαού από το Ισρα­ήλ παρέ­χουν οι ΗΠΑ, με την αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση να ετοιμάζει…

Διεθνή
Άτακτη υποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την πόλη Αβντιίβκα

Ο ουκρα­νι­κός στρα­τός ανα­γκά­στη­κε να εγκα­τα­λεί­ψει τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα την Αβντι­ίβ­κα, πόλη στην ανα­το­λι­κή ουκρα­νι­κή περι­φέ­ρεια Ντο­νέ­τσκ, δίπλα…