Περιήγηση: Πολιτισμός

Θέατρο
Από τις Μάγισσες του Σάλεμ στους “axis of evil” 328 χρόνια οι λαοί στο στόχαστρο

Παρα­κο­λου­θώ­ντας στο θεα­τρι­κό σανί­δι (Βρε­τά­νια) το πάντα επί­και­ρο οι «Μάγισ­σες του Σάλεμ» –σε μετά­φρα­ση — σκη­νο­θε­σία Νικο­ρέ­στη Χανιω­τά­κη, με σπουδαίους…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«29 στιγμές»: Το νέο του βιβλίο παρουσιάζει ο Αλέκος Χατζηκώστας στις 5 Δεκεμβρίου στη Βέροια

Το νέο του βιβλίο με τίτλο «29 στιγ­μές» (Εκδό­σεις Ατε­χνως) παρου­σιά­ζει ο Βεροιώ­της δημο­σιο­γρά­φος-συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας για πρώ­τη φορά. Η…

Εικαστικές Τέχνες
Ζωγραφική: Γιούρι Νεπρίντσεφ, ο δημοφιλέστερος ζωγράφος του Σοβιετικού — Ρωσικού λαού.

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα  Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια. Γιού­ρι Νεπρίν­τσεφ (ρωσικά‑Ю́рий Миха́йлович Непри́нцев), ο Σοβιε­τι­κός κι αργό­τε­ρα Ρώσος ζωγρά­φος και ακα­δη­μαϊ­κός, που αγαπήθηκε…

Πολιτισμός
Κινητοποίηση για να μην κλείσουν οι κινηματογράφοι «Αστορ», «Ιντεάλ» και «Αελλώ»

Να μην οδη­γη­θούν σε αφα­νι­σμό οι τρεις κινη­μα­το­γρά­φοι «Αστορ», «Ιντε­άλ» και «Αελ­λώ», ιστο­ρι­κά τοπό­ση­μα και χώροι πολι­τι­σμού της Αθή­νας, απαίτησαν…