Περιήγηση: Εικαστικές Τέχνες

Εικαστικές Τέχνες
Ζωογραφικός εκπαιδευτικός χάρτης της ΕΣΣΔ. Όταν η επιστήμη γίνεται τέχνη και η τέχνη επιστήμη

Ο θαυμάσιος και πρωτότυπος αυτός Χάρτης παρέχει πληροφοριακή και εικονογραφική απεικόνιση της πανίδας όλης τη Σοβιετικής Ένωσης, με κοινά είδη…