Περιήγηση: Κινηματογράφος

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Φρέσκος Γούντι Άλεν και τεχνητή νοημοσύνη

Η φθι­νο­πω­ρι­νή αστά­θεια ται­ριά­ζει με το κινη­μα­το­γρα­φι­κό σύμπαν του Γού­ντι Άλεν. Η πρε­μιέ­ρα της πεντη­κο­στής ται­νί­ας του διά­ση­μου σκη­νο­θέ­τη «Γυρί­σμα­τα…

Κινηματογράφος
Άννα Μανιάνι: Η Λύκαινα της υποκριτικής, η ψυχή της Ιταλίας με τον ηφαιστειώδη χαρακτήρα

Έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ιερό τέρας της υπο­κρι­τι­κής, «λύκαι­να, «ηφαί­στειο» και άλλα πολ­λά ευφά­ντα­στα, κατά την πολυ­κύ­μα­ντη και θριαμ­βευ­τι­κή πορεία της στον…

Απόψεις
Για το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη – Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας

Στις 20/9/1960 διε­ξά­γε­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1ο Φεστι­βάλ Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου, στον κινη­μα­το­γρά­φο Ολύ­μπιον. Ας σημειώ­σου­με ότι αυτό διε­ξά­γε­ται με αφορ­μή τον…

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Η «Ανατομία μιας Πτώσης» του Χρυσού Φοίνικα απέναντι στον σαρωτικό «Oppenheimer»

Το εξαι­ρε­τι­κό δικα­στι­κό θρί­λερ «Ανα­το­μία μιας Πτώ­σης» της Ζιστίν Τριέ, που κέρ­δι­σε δικαί­ως τον φετι­νό Χρυ­σό Φοί­νι­κα στις Κάν­νες, έρχεται…