Περιήγηση: Κινηματογράφος

Κινηματογράφος
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: «Γη και ύδωρ» στους κολοσσούς του Οπτικοακουστικού

«Γη και ύδωρ» στους κολοσ­σούς του Οπτι­κο­α­κου­στι­κού Ο αγο­ραί­ος προ­σα­να­το­λι­σμός που έχει ακο­λου­θή­σει το Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης όλα τα τελευταία…

Κινηματογράφος
Με επιτυχία η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Το Σύρμα» στον κινηματογράφο «STUDIO new star art cinema»

Επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα και παρου­σί­α­ση της ται­νί­ας «Το Σύρ­μα», του Λεω­νί­δα Παπα­δό­που­λου, από το ομώ­νυ­μο θεα­τρι­κό έργο του Αντώ­νη Κατσά (που…

Κινηματογράφος
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ: Μια σπουδαία δουλειά που αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Απο­νε­μή­θη­καν τα Βρα­βεία του Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το φιλμ της Βαλε­ντί­να Μαου­ρέλ «Έχω Ηλε­κτρι­σμέ­να Όνει­ρα», μια συμπα­ρα­γω­γή του 2022 του…

Κινηματογράφος
Ξεκίνησε το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης — Μεγάλο αφιέρωμα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο

Την Πέμ­πτη 3 Νοεμ­βρί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η τελε­τή έναρ­ξης του 63ου Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης, με οικο­δε­σπό­τη τον Γιώρ­γο Καπου­τζί­δη, ο οποίος…