Περιήγηση: Λαογραφία

Λαογραφία
Αγαπιόμαστε έτσι, μόνο ο Σηκουάνας και εγώ ‑Ούτε η πρώτη στο Παρίσι, ούτε η τελευταία στον κόσμο

Γρά­φει η Ζωή Δικταί­ου // Μικρές ιστο­ρί­ες γυναι­κών ‑2 Η Χαρού­λα γοη­τευ­μέ­νη πάντα από για­σε­μιά, φεγ­γά­ρια, βλέμ­μα­τα, δακρυ­σμέ­να μάτια, κιτρινισμένα…

Λαογραφία
Τα κόκκινα αυγά του Πάσχα… Η ιστορία του κόκκινου αυγού και η συνταγή για το βάψιμο

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Κόκ­κι­να αυγά, ένα έθι­μο από τα λίγα που …εκτε­λού­με όλοι με θρη­σκευ­τι­κή ευλά­βεια είτε για να…

Λαογραφία
Το σπάσιμο του ροδιού την Πρωτοχρονιά που φέρνει …γούρι — Προλήψεις και δεισιδαιμονίες

Στη διάρ­κεια του ξεσκο­νί­σμα­τος, η νοι­κο­κυ­ρά ρίχνει τον καθρέ­φτη κι αυτός σπά­ει. Σκέ­φτε­ται τα χρό­νια γρου­σου­ζιάς που θα ακο­λου­θή­σουν. Σε…