Περιήγηση: Λαογραφία

Λαογραφία
Ελιά των Δελφών

Γρά­φει η \\ Ζωή Δικταί­ου — Χαρού­λα Βερί­γου Φλο­γι­σμέ­νες οι παπα­ρού­νες λιτα­νεύ­ο­ντας το αίμα των προ­γό­νων, χορεύ­ουν στη ρίζα σου,…

Επικαιρότητα
…του Torretti

Φθι­νό­πω­ρο του 1981, 26 του Οκτώ­βρη, ένα ξημέ­ρω­μα πριν σαρά­ντα ένα ολό­κλη­ρα χρό­νια, τόσα έχουν περά­σει από τότε που ήρθα…

Λαογραφία
Το γαϊδούρι…

Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // Κάτοι­κος του Δήμου Ζίτσας ‑καταγ­γέλ­λε­ται μάλι­στα ότι πρό­κει­ται για αυτο­διοι­κη­τι­κό παρά­γο­ντα- έσερ­νε τον γάιδαρο…

Λαογραφία
Αγαπιόμαστε έτσι, μόνο ο Σηκουάνας και εγώ ‑Ούτε η πρώτη στο Παρίσι, ούτε η τελευταία στον κόσμο

Γρά­φει η Ζωή Δικταί­ου // Μικρές ιστο­ρί­ες γυναι­κών ‑2 Η Χαρού­λα γοη­τευ­μέ­νη πάντα από για­σε­μιά, φεγ­γά­ρια, βλέμ­μα­τα, δακρυ­σμέ­να μάτια, κιτρινισμένα…