Περιήγηση: Λαογραφία

Λαογραφία
Ο Δραγάτης

Γυρεύεις τον παράδεισο, εκείνο το τοπίο που η χαρά σου τρέχει με σαντάλια στα πόδια και λευκά φτερά στους ώμους.…