Περιήγηση: Μουσική

Μουσική
Θέατρο Κολωνού: Δημήτρης Κανέλλος και Πολυξένη Καράκογλου ερμηνεύουν στις 15 Ιούλη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια

Το Σάβ­βα­το 15 Ιού­λη στο Θέα­τρο Κολω­νού στις 21.00, ο εξαι­ρε­τι­κός τρα­γου­δι­στής Δημή­τρης Κανέλ­λος μετά την επι­τυ­χία του προ­σω­πι­κού του CD…