Περιήγηση: Προτεινόμενο Θέμα

Κοινωνία
Σύνταγμα-Λαϊκό Συλλαλητήριο: «Δεν πάει άλλο, ως εδώ» με την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης

Την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους ότι «δεν πάει άλλο, ως εδώ» με την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης που θυσιά­ζει ανθρώ­πι­νες ζωές, περιουσίες…

Κοινωνία
Δίκη Ρ. Πισπιρίγκου: Τι κατέθεσε η ψυχολόγος- δικαστική πραγματογνώμονας για την Τζωρτζίνα και τους δύο γονείς

«Η Τζωρ­τζί­να παρά τα όσα έλε­γαν οι γονείς βίω­σε έντο­να την απώ­λεια της Μαλέ­νας» κατέ­θε­σε στη δίκη της Ρού­λας Πισπιρίγκου…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Χρίσμα

Ένα νέο ακρο­δε­ξιό μόρ­φω­μα «φιγου­ρά­ρει» τις τελευ­ταί­ες μέρες, έχο­ντας λάβει μάλι­στα και το «χρί­σμα» από τον κατα­δι­κα­σμέ­νο ναζι­στή Κασι­διά­ρη. Πρόκειται…

Παιδεία
Πανελλαδικές Εξετάσεις: Για καλά προετοιμασμένους τα θέματα σε Φυσική και Οικονομία – Βατά τα θέματα στην Ιστορία

Στην Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Οικο­νο­μία (Ο.Π. Σπου­δών Οικονομίας…

Κοινωνία
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Οργάνωση της πάλης και πιο ισχυρό ΚΚΕ ενάντια στην Υγεία — εμπόρευμα

Παγκό­σμια Μέρα Υγεί­ας σήμε­ρα και το ΚΚΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης σε όλο τον λαό ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, για…

Πρόσωπα
Έζησα την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη: Ένας δημοσιογράφος αυτόπτης μάρτυρας αφηγείται

Δημο­σιεύ­ου­με τις εντυ­πώ­σεις Αθη­ναί­ου δημο­σιο­γρά­φου, που παρα­κο­λού­θη­σε την εκτέ­λε­ση του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη και των τριών συντρό­φων του Η. Αργυ­ριά­δη, Ν.…