Περιήγηση: Προτεινόμενο Θέμα

Παιδεία
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων — Στις 3 Ιουνίου ξεκινούν τα ΓΕΛ, στις 2 Ιουνίου τα ΕΠΑΛ

Την Παρα­σκευή 3 Ιου­νί­ου ξεκι­νούν φέτος οι πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών Λυκεί­ων, όπως ανα­κοί­νω­σε το Υπουρ­γείο Παιδείας…

Επικαιρότητα
Εξέλιξη πανδημίας: Για πρώτη φορά πενταψήφιος αριθμός κρουσμάτων!!! — Κοντά 10.000 στην Αττική

Νέο αρνη­τι­κό ρεκόρ με εκτό­ξευ­ση κρου­σμά­των ‑για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη ημέ­ρα- ανα­κοί­νω­σε ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ), με τον αριθμό…