Περιήγηση: Σαν Σήμερα

Σαν Σήμερα
Skinny fists like antennas to heaven

Επι­μέ­λεια — Φωτο­γρα­φία: Ελπί­δα Πουρ­να­ρά // [Είμα­στε κάτι…] Είμα­στε κάτι ξεχαρ­βα­λω­μέ­νες κιθά­ρες. Ο άνε­μος, όταν περ­νά­ει, στί­χους, ήχους παρά­φω­νους ξυπνάει…

Σαν Σήμερα
Έρεβος.

Επιμέλεια/φωτογραφία: Ελπί­δα Πουρ­να­ρά // Όμορ­φη στιγ­μή θα μοιά­ζει όταν το φεγ­γά­ρι θα υψώ­νε­ται ψηλά κι ύστε­ρα τ’ αστέ­ρια θα προβάλλουν…

Σαν Σήμερα
«Το σπιτάκι μας»

«11.000 χιλιά­δες παι­δά­κια είχαν συγκε­ντρώ­σει οι χιτλε­ρι­κοί στο γκέ­το της τσε­χο­σλο­βά­κι­κης πόλης Γερέ­σια. Σώθη­καν μόνο 100. Των άλλων η στάχτη…

Πρόσωπα
Ναζίμ Χικμέτ «Είμαι ένας Κομμουνιστής ποιητής και κάθε μέρα προσπαθώ να γίνω καλύτερος Κομμουνιστής και καλύτερος ποιητής»

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Στις 15 Γενά­ρη 1902 γεν­νιέ­ται ο Ναζίμ Χικ­μέτ (Nazim Hikmet) στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, που τότε ανήκε…