Περιήγηση: Σκίτσα

Σκίτσα
Λόγια σταράτα

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%cf%8c/

Σκίτσα
Ο πόλεμος

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%cf%8c/

Προτεινόμενο
«Για Κάθε Άλκη»

Σε μια συγκι­νη­τι­κή πρω­το­βου­λία προ­χώ­ρη­σαν οι μαθη­τές του Πει­ρα­μα­τι­κού Σχο­λεί­ου του Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης (Γυμνά­σια και Λύκειο), θέλο­ντας να τιμή­σουν τη…