Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Champions League: Ο Ολυμπιακός κάνει το πρώτο βήμα στ’ αστέρια

Champions League: Ο Ολυ­μπια­κός ξεκι­νά­ει από­ψε (18/9) το ταξί­δι του Champions League και υπο­δέ­χε­ται στο Καραϊ­σκά­κης (19:55, Cosmote Sport 2) την Τότε­ναμ. Η ανα­μέ­τρη­ση με τη φινα­λίστ της περ­σι­νής διορ­γά­νω­σης ανα­μέ­νε­ται να είναι συναρ­πα­στι­κή, καθώς ο συγκε­κρι­μέ­νος αγώ­νας μόνο κίνη­τρα μπο­ρεί να δώσει στους παί­κτες του Πέδρο Μαρ­τίνς. Η επι­στρο­φή στους ομί­λους της κορυ­φαί­ας δια­συλ­λο­γι­κής διορ­γά­νω­σης, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας στην πρε­μιέ­ρα τη φημι­σμέ­νη αγγλι­κή ομά­δα απαλ­λάσ­σει τους «ερυ­θρό­λευ­κους» από το άγχος, ενώ ταυ­τό­χρο­να τους δίνει τη δυνα­τό­τη­τα να δώσουν το καλύ­τε­ρό τους εαυτό.

Η φιλο­σο­φία του Πέδρο Μαρ­τίνς απο­τυ­πώ­θη­κε και στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου. Ο Ολυ­μπια­κός θα κυνη­γή­σει τη νίκη και δεν θα μπει στον αγω­νι­στι­κό χώρο για την ισο­πα­λία. Ο Πορ­το­γά­λος τεχνι­κός θα στη­ρι­χθεί στην συμπα­γή του άμυ­να που έχει δεχτεί φέτος μόλις ένα γκολ. Οσον αφο­ρά την ενδε­κά­δα οι «ερυ­θρό­λευ­κοι» ανα­μέ­νε­ται να στα­θούν στο αξί­ω­μα… «ομά­δα που κερ­δί­ζει, δεν αλλά­ζει». Το μόνο δίλημ­μα είναι αυτό στην επί­θε­ση ανά­με­σα στον Ελ Καντου­ρί και τον Γκε­ρέ­ρο με τον δεύ­τε­ρο να έχει πλε­ο­νέ­κτη­μα. Η ενδε­κά­δα που θα ξεκι­νή­σει ο Ολυ­μπια­κός είναι η: Ζοζέ Σα, Ομάρ Ελα­μντε­λα­ουί, Για­σίν Μερία, Παπέ Αμπού Σισ­σέ, Κώστας Τσι­μί­κας, Γκι­γιέρ­με, Ανδρέ­ας Μπου­χα­λά­κης, Γιώρ­γος Μασού­ρας, Ματιέ Βαλ­μπου­ε­νά, Ντά­νιελ Ποντέν­σε και Μιγκέλ Άνχελ Γκερέρο.

Από την άλλη μεριά οι Αγγλοι θα αγω­νι­στούν με τους: Ούγκο Γιο­ρίς, Σερτζ Αου­ριέρ, Τόμπι Αλντε­βάι­ρελντ, Γιαν Βερ­τόν­γκεν, Μπεν Ντέι­βις, Χάρι Γουίνκς, Όλι­βερ Σκιπ, Ταν­γκί Εντο­μπε­λέ, Λού­κας Μόου­ρα, Ντέ­λε Άλι και Χάρι Κέιν.

Ενας από τους εμπει­ρό­τε­ρους διαι­τη­τές του πλα­νή­τη, ορί­σθη­κε από την αρμό­δια επι­τρο­πή της UEFA να διευ­θύ­νει την ανα­μέ­τρη­ση Ολυ­μπια­κός-Τότε­ναμ. Πρό­κει­ται για τον 46χρονο Ιτα­λό, Τζιαν­λού­κα Ρόκι, ο οποί­ος μετα­ξύ άλλων, έχει «σφυ­ρί­ξει» τον τελευ­ταίο τελι­κό του Europa League ανά­με­σα στην Τσέλ­σι και την Αρσε­ναλ, τον τελι­κό του ευρω­παϊ­κού Σού­περ Καπ το 2017 (Ρεάλ Μαδρί­της-Μάν­τσε­στερ Γιου­νάϊ­τεντ), αλλά και αρκε­τούς αγώ­νες σε EURO και Μου­ντιάλ. Ο 46χρονος διαι­τη­τής θα έχει βοη­θούς τους συμπα­τριώ­τες του Μέλι, Καρ­μπό­νε, με 4ο τον Ντο­βέ­ρι και στο VAR τους Βαλέ­ρι, Μαριάνι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο