Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Champions League: Πόρτο Vs Ολυμπιακός

«Χτυ­πη­μέ­νος» από τον κορο­νο­ϊό σε καί­ριες θέσεις της ενδε­κά­δας (μετά τον Μαντί Καμα­ρά, έμει­νε εκτός λόγω COVID-19 και ο Ουσεϊ­νού Μπα, μαζί με τον Σου­ντα­νί), αλλά με τρο­με­ρή ψυχο­λο­γία μετά τη νίκη του στις καθυ­στε­ρή­σεις της πρε­μιέ­ρας με τη Μαρ­σέιγ, ο Ολυ­μπια­κός διεκ­δι­κεί από­ψε (Τρί­τη 27/10, 22:00, COSMOTE SPORTS 2HD) στο «Ντρα­γκάο» κόντρα στην Πόρ­το (για τη 2η αγω­νι­στι­κή των ομί­λων του Champions League) ένα δεύ­τε­ρο συνε­χό­με­νο θετι­κό απο­τέ­λε­σμα που θα του δώσει την ευκαι­ρία να «μπει» ακό­μη πιο γερά στη μάχη της πρό­κρι­σης στους «16».

Οι περ­σι­νοί ντα­μπλού­χοι Ελλά­δας, θέλουν να «εξαρ­γυ­ρώ­σουν» τη μεγά­λη νίκη τους επί των Γάλ­λων, που τους έφε­ρε εξαρ­χής σε θέση «οδη­γού» στον όμι­λο μαζί με τη Μάν­τσε­στερ Σίτι. Κι ένα δεύ­τε­ρο θετι­κό απο­τέ­λε­σμα θα ανοί­ξει κι άλλο την «πόρ­τα» για την πρόκριση.

Ο Πέδρο Μαρ­τίνς δεν σκο­πεύ­ει να αλλά­ξει πολ­λά ως προς την ενδε­κά­δα και τον τρό­πο αγω­νι­στι­κής προ­σέγ­γι­σης του αγώ­να με τους περ­σι­νούς πρω­τα­θλη­τές Πορ­το­γα­λί­ας, που θα έχουν και κόσμο στο πλευ­ρό του, καθώς οι υγειο­νο­μι­κές αρχές της χώρας άνα­ψαν το «πρά­σι­νο φως» για παρου­σία φιλά­θλων στο 7,5% της χωρη­τι­κό­τη­τας του «Ντρα­γκάο».

Τη θέση του Μπα στο κέντρο της «ερυ­θρό­λευ­κης» άμυ­νας θα πάρει ο Παπέ Αμπού Σισέ, ενώ οι υπό­λοι­πες θέσεις μοιά­ζουν να είναι «κλει­δω­μέ­νες». Ο Σα θα πάρει θέση κάτω από τα γκολ­πόστ του Ολυ­μπια­κού, στην επι­στρο­φή του στο «Ντρα­γκάο» ως αντί­πα­λος αυτή τη φορά της Πόρ­το, ενώ οι Ραφί­νια-Χολέ­μπας έχουν τον πρώ­το λόγο για τα δύο άκρα της άμυ­νας, με τον Βινά­γκρε να «παί­ζει» ως… αου­τσάι­ντερ για την αρι­στε­ρή πλευ­ρά. Στον άξο­να θα ξεκι­νή­σει ο Εμβι­λά με τον Μπου­χα­λά­κη, έχο­ντας μπρο­στά τους τον Βαλ­μπου­ε­νά, τους Ραν­τζέ­λο­βιτς, Μασού­ρα στα «φτε­ρά» της επί­θε­σης και τον Ελ Αρα­μπί στην κορυφή.

Στην απο­στο­λή του Ολυ­μπια­κού έχει συμπε­ρι­λη­φθεί και ο Μπρού­μα, που ανα­μέ­νε­ται να «μπει» σιγά-σιγά στο ροτέι­σον των «ερυ­θρό­λευ­κων».

Ανα­λυ­τι­κά την απο­στο­λή του Ολυ­μπια­κού για το απο­ψι­νό (26/10) παι­χνί­δι με την Πόρ­το, συγκρο­τούν οι: Ανδρού­τσος, Σεμέ­δο, Μπου­χα­λά­κης, Χολέ­μπας, Σισέ, Βινά­γκρε, Ντρέ­γκερ, Ελ Αρα­μπί, Ραφί­νια, Πέπε, Φορ­τού­νης, Καραρ­γύ­ρης, Σα, Μασού­ρας, Χασάν, Εμβι­λά, Παπα­δό­που­λος, Ραν­τζέ­λο­βιτς, Μπρού­μα, Βαλ­μπου­ε­νά και Βρουσάι.

Πόρτο Vs Ολυμπιακός, η προϊστορία

Έβδο­μη φορά θα βρε­θούν από­ψε (22:00) αντι­μέ­τω­πες οι ομά­δες της Πόρ­το και του Ολυ­μπια­κού, όλες σε ομί­λους του Champions League, με τελευ­ταία  αυτή πριν από 21 σχε­δόν χρό­νια (3/11/1999). 

Τότε που ο Ολυ­μπια­κός με γκολ του Στέ­λιου Γιαν­να­κό­που­λου στο 56’ επι­κρά­τη­σε των «δρά­κων» στο ΟΑΚΑ (24.131 θεα­τές). Σε ένα παι­χνί­δι που η Πόρ­το είχε στον πάγκο της τον Φερ­νά­ντο Σάντος, ένα από τα ιδιαί­τε­ρα  στοι­χεία των ανα­με­τρή­σε­ων  μετα­ξύ των δύο συλ­λό­γων. Στον πάγκο των «ερυ­θρο­λεύ­κων» καθό­ταν ο Ντού­σαν Μπά­γε­βιτς, σημείο ανα­φο­ράς και των  έξι ανα­με­τρή­σε­ων, αφού ήταν ο μονα­δι­κός που έδω­σε «το παρών» σε όλες!

Νωρί­τε­ρα, στις 21 Σεπτεμ­βρί­ου, στο Πόρ­το στον πρώ­το μετα­ξύ τους αγώ­να για τον 5ο όμι­λο της κορυ­φαί­ας διορ­γά­νω­σης, είχε κερ­δί­σει 2–0 στο «Das Antas», με σκό­ρερ τους Εσκερ­ντί­νια (5’) και Ζαρ­ντέλ (47’). Ο ‑47χρονος πλέ­ον ‑Βρα­ζι­λιά­νος  ήταν ο κορυ­φαί­ος σκό­ρερ της Πόρ­το στις ανα­με­τρή­σεις με τον Ολυ­μπια­κό, σημειώ­νο­ντας 4 γκολ. Και στα δύο αυτά παι­χνί­δια είχε αγω­νι­στεί με τον Ολυ­μπια­κό, ο Ζλάτ­κο Ζάχο­βιτς, που είχε απο­κτη­θεί το καλο­καί­ρι από την Πόρ­το με 10 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια. Ο Σλο­βέ­νος πρώ­ην διε­θνής, είχε αγω­νι­στεί σε τρία από τα τέσ­σε­ρα προη­γού­με­να παι­χνί­δια των δύο ομά­δων, φυσι­κά με την φανέ­λα της Πόρ­το, σημειώ­νο­ντας μάλι­στα δύο γκολ.

Την σεζόν εκεί­νη 1999–2000, από τον όμι­λο στον οποίο συμ­με­τεί­χαν επί­σης Ρεάλ Μαδρί­της (1η με 13 βαθ­μούς) και Μόλ­ντε (τελευ­ταία με 3 βαθ­μούς), την πρό­κρι­ση πήρε η Πόρ­το (2η με 12 βαθ­μούς), αφή­νο­ντας 3ο τον Ολυ­μπια­κό (7 βαθμοί).

Την προη­γού­με­νη σεζόν (1998–99) ο Ολυ­μπια­κός «έμει­νε όρθιος» (2–2) στο Das Antas κάνο­ντας μία φοβε­ρή επι­στρο­φή και σημειώ­νο­ντας δύο γκολ στα τρία τελευ­ταία λεπτά (Ζάχο­βιτς 65, Ζαρ­ντέλ 82΄- Για­να­κό­που­λος 87’, Γκό­γκιτς 90’).

Στο ΟΑΚΑ, στις 25 Νοεμ­βρί­ου, ο Ολυ­μπια­κός νίκη­σε 2–1 (Γκό­γκιτς 18’, Τζόρ­τζε­βιτς 55’-Ζάχοβιτς 80’), μπρο­στά σε 70.232 φιλά­θλους, κατα­κτώ­ντας τελι­κά την πρώ­τη θέση στον 1ο όμι­λο (11 βαθ­μοί), μπρο­στά από την Ντι­να­μό Ζάγκρεμπ (2η με 8), αφή­νο­ντας 3η την Πόρ­το (7 βαθ­μοί) και τελευ­ταίο τον Άγιαξ (7).

Ήταν η σεζόν που ο Ολυ­μπια­κός απο­κλεί­στη­κε στα προη­μι­τε­λι­κά από την Γιου­βέ­ντους (2–1 εκτός και 1–1 εντός), πηγαί­νο­ντας πιο μακριά από ποτέ στην κορυ­φαία διορ­γά­νω­ση. Στον πάγκο και στα δύο ματς πάλι ήταν οι Σάντος και Μπάγεβιτς. 

Οι πρώ­τες ανα­με­τρή­σεις ανά­με­σα στις δύο ομά­δες στην κορυ­φαία διορ­γά­νω­ση διε­ξή­χθη­σαν την σεζόν 1997–98. Στις 17 Σεπτεμ­βρί­ου, στο ΟΑΚΑ, παρου­σία 75.000 φιλά­θλων ο Ολυ­μπια­κός νίκη­σε 1–0 την Πόρ­το με το γκολ-κεραυ­νό του Στέ­λιου Γιαν­να­κό­που­λου, ένα από τα ωραιό­τε­ρα στην Ιστο­ρία της κορυ­φαί­ας διορ­γά­νω­σης. Στον πάγκο της Πόρ­το δεν καθό­ταν ο Φερ­νά­ντο Σάντος, αλλά ο Ολι­βέι­ρα, αλλά στην ενδε­κά­δα τους οι «δρά­κοι» είχαν τον νυν προ­πο­νη­τή τους, Σέρ­τζιο Κον­σει­σάο. Στις 27 Νοεμ­βρί­ου, με δύο γκολ του Ζαρ­ντέλ (28’, 53’) η Πόρ­το έκα­νε την ανα­τρο­πή  στο Das Antas, νικώ­ντας με 2–1 τον Ολυ­μπια­κό, που είχε ανοί­ξει (24’) το σκορ με τον Γεωργάτο.

Καμία από τις δύο ομά­δες δεν προ­χώ­ρη­σε τότε από τον 4ο όμι­λο, με την Ρεαλ Μαδρί­της να φτά­νει στην πρώ­τη θέση (13 βαθ­μοί), έχο­ντας δεύ­τε­ρη την Ρόζεν­μποργκ (11), αφή­νο­ντας 3ο τον Ολυ­μπια­κό (5) και τελευ­ταία την Πόρ­το (4).

    Από­ψε, στην πρώ­τη μετα­ξύ τους ανα­μέ­τρη­ση για τον 3ο όμι­λο του Champions League  2020/21, ο Σέρ­τζιο Κον­σει­σάο θα βρε­θεί απέ­να­ντι στον συμπα­τριώ­τη του προ­πο­νη­τή του Ολυ­μπια­κού, Πέδρο Μαρ­τίνς, με τον οποίο έχουν… παρελθόν.

Οι δύο Πορ­το­γά­λοι προ­πο­νη­τές, έχουν ήδη συνα­ντη­θεί 13  φορές, εκ των οποί­ων εννέα στο πρω­τά­θλη­μα, δύο στο πορ­το­γα­λι­κό Κύπελ­λο και δύο στο League Cup.

Ο προ­πο­νη­τής της Πόρ­το νίκη­σε έξι φορές, ο προ­πο­νη­τής του Ολυ­μπια­κού τέσ­σε­ρις, ενώ υπάρ­χουν επί­σης τρεις ισο­πα­λί­ες μετα­ξύ τους.

Οι ανα­με­τρή­σεις τους ήταν όταν ο Κον­σει­σάο ήταν προ­πο­νη­τής των Ολα­έν­σε, Ακα­ντέ­μι­κα, Μπρά­γκα, Γκι­μα­ρά­ες και φυσι­κά στην Πόρ­το, ενώ ο Πέδρο Μαρ­τίνς βρι­σκό­ταν στο «τιμό­νι» των Μαρί­τι­μο, Ρίο Άβε και Γκιμαράες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο