Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Covid-19: Έκτος νεκρός στην Καστοριά — Στα 40 τα θύματα του ιού

Άλλος ένα άνδρας 54 ετών από την Καστο­ριά ο οποί­ος είχε προ­σβλη­θεί από κορο­νο­ϊό άφη­σε σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα την τελευ­ταία του πνοή.

Όπως μετέ­δω­σε η ΕΡΤ πρό­κει­ται για έναν άνδρα από την Οινόη ο οποί­ος νοση­λευό­ταν δια­σω­λη­νvμέ­νος στο νοσο­κο­μείο «Ιππο­κρά­τειο» της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Πρό­κει­ται για τον έκτο νεκρό από την Καστοριά.

Πλέ­ον, οι νεκροί στην Ελλά­δα ανέρ­χο­νται στους 40. 

Την Κυρια­κή είχαν χάσει τη ζωή τους άλλοι επτά άνθρω­ποι στην Ελλά­δα με τελευ­ταία μια 79χρονη από τη Λέσβο η οποία αντι­με­τώ­πι­ζε σοβα­ρά υπο­κεί­με­να νοσήματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο