Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: Σταθερά πάνω από 500 οι εισαγωγές στα νοσοκομεία — Υψηλά θάνατοι και διασωληνώσεις

Τα νέα εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα της νόσου Covid-19 που κατα­γρά­φη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες στην Ελλά­δα είναι 18.333, εκ των οποί­ων 45 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται σε 1.781.203 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +1,0%), εκ των οποί­ων 49,8% άνδρες. Με βάση τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα των τελευ­ταί­ων 7 ημε­ρών, 406 θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 2.749 είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

Οι νέοι θάνα­τοι ασθε­νών με Covid-19 είναι 73, ενώ από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 22.549 θάνα­τοι. Το 95% είχε υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Ο αριθ­μός των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι είναι 668 (59,6% άνδρες). Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 66 έτη. To 80,4% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Μετα­ξύ των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, 541 (80,99%) είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι ή μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νοι και 127 (19,01%) είναι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νοι. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 3.972 ασθενείς.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 544 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +16,49%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 511 ασθε­νείς. Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 36 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Η γεωγραφική κατανομή των 18.333 κρουσμάτων Covid-19

Από το σύνο­λο των 18.333 νέων κρου­σμά­των του SARS-CoV‑2 στην Ελλά­δα που ανα­κοι­νώ­θη­καν σήμε­ρα από τον ΕΟΔΥ, 48 είναι εισα­γό­με­να εκ των οποί­ων 45 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Η κατα­νο­μή των 18.285 νέων εγχώ­ριων κρου­σμά­των ανά Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα έχει ως εξής:

892 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ανα­το­λι­κής Αττικής

918 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

399 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Δυτι­κής Αττικής

864 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Δυτι­κού Τομέα Αθηνών

1.993 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κεντρι­κού Τομέα Αθηνών

728 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Νοτί­ου Τομέα Αθηνών

1.072 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Πειραιώς

135 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Νήσων

1.621 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Θεσσαλονίκης

254 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

9 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Άνδρου

175 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Αργολίδας

111 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Αρκαδίας

142 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Άρτας

583 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Αχαΐας

157 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Βοιωτίας

22 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Γρεβενών

133 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Δράμας

387 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Έβρου

349 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Εύβοιας

17 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ευρυτανίας

60 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ζακύνθου

174 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ηλείας

161 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ημαθίας

708 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ηρακλείου

18 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Θάσου

81 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Θεσπρωτίας

58 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Θήρας

2 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ιθάκης

236 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ιωαννίνων

155 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Καβάλας

53 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Καλύμνου

113 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Καρδίτσας

16 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Καρπάθου

96 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Καστοριάς

4 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κέας-Κύθνου

161 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κέρκυρας

50 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κεφαλληνίας

84 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κιλκίς

147 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κοζάνης

251 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κορινθίας

62 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κω

72 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Λακωνίας

466 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Λάρισας

132 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Λασιθίου

167 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Λέσβου

34 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Λευκάδας

23 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Λήμνου

236 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Μαγνησίας

231 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Μεσσηνίας

6 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Μήλου

60 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Μυκόνου

50 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Νάξου

141 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ξάνθης

25 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Πάρου

149 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Πέλλας

194 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Πιερίας

63 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Πρέβεζας

229 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ρεθύμνου

165 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ροδόπης

324 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ρόδου

80 κρού­σμα στην ΠΕ Σάμου

133 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Σερρών

29 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Σποράδων

24 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Σύρου

26 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Τήνου

189 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Τρικάλων

142 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Φθιώτιδας

44 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Φλώρινας

38 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Φωκίδας

175 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Χαλκιδικής

532 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Χανίων

94 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Χίου

361 κρού­σμα­τα υπό διερεύνηση

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο