Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

D.ARMODOROS: Γεννήθηκε γυναίκα

Το όνο­μα της ήτανε
Ελέ­νη Τοπαλούδη
με όνει­ρα για τη ζωή…
υπέ­ρο­χο λουλούδι!

Ένα που­λί που άνοιξε
φτε­ρού­γες να πετάξει
με όνει­ρα και πεθυμιές
ταξί­δια να χαράξει.

Όμως την περιμένανε
αδί­στα­κτα στιλέτα
για­τί έγκλη­μα έκα­νε βαρύ
γεν­νή­θη­κε γυναίκα.

Μέρος της κοι­νω­νία μας
με πλή­ρη παρρησία
δέχε­ται πως το θηλυκό
είναι ιδιοκτησία.

Είναι εργα­λείο που μπορείς
Εσυ να διαφεντεύεις
κι όπως σ’ αρέ­σει και ποθείς
μπο­ρείς να το κουρσεύεις.

Ακού­σα­με τόσα πολλά
σε τού­τη εδώ τη δίκη
που άμα είσαι άνθρωπος
σου προ­ξε­νού­νε φρίκη.

Τις άρρω­στες ορέ­ξεις τους
αφού ικανοποίησαν
έγδα­ραν σώμα και ψυχή
και την ενοχοποίησαν.

«Άνθρω­ποι» αποβράσματα
και πρό­σω­πα ευτέλειας
με ανύ­παρ­κτο το αίσθημα
έστω της μεταμέλειας.

Γύρω τα ΜΜΕψιλον
σαν ύαι­νες γυρνάνε
και ασελ­γούν διπλά – τριπλά
στό­χος τους να πουλάνε.

Μια φωτει­νή αναλαμπή
φάρος ζωής και ελπίδα
η αγό­ρευ­ση της δικαστού
στο σύστη­μα λεπίδα .

Μα ενο­χλή­θη­κε πολύ
η καθε­στη­κυία τάξη
και ζήτη­σε Πειθαρχικά,
την άπο­ψη ν’ αλλάξει.

Καθ’ ότι πρώ­το μέλημα
δεν είν’ η δικαιοσύνη
αλλά η υπεράσπιση
και μ’ όποιο τρό­πο ας γίνει…

Μέχρι ν’ αλλά­ξουν οι καιροί
και η νοοτροπία
γυναί­κα να μη γεννηθείς
για­τί είναι ατυχία…

D.ARMODOROS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο