Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

D.ARMODOROS: Μην απορείς

Μην απο­ρείς που ανάποδα
γίνο­νται γύρω σου όλα
δε φταί­ει η μοί­ρα η κακή
ούτε η ζωή η καριόλα.

Μην απο­ρείς που οι λιγοστοί
στα πλού­τη κολυμπούνε
και οι πολ­λοί μετά βιάς
μόλις φυτοζωούνε.

Τους άστε­γους τα μάτια σου
μην απο­ρούν που βλέπουν
είναι οι νόμοι οι στυγνοί
που τη ζωή διέπουν.

Μην απο­ρείς καθημερνά
που αυξά­νει η ανεργία
ούτε για­τί κατάργησαν
την Κυρια­κή αργία.

Αν απο­ρείς που έρχονται
πρό­σφυ­γες , μετανάστες
θ’ ανα­κα­λύ­ψεις αν σκεφτείς
γι’ αυτούς ποιοι είν’ οι δράστες.

Μην απο­ρείς που γέμισαν
οι γει­το­νιές αφιόνια
νέοι και γέροι πλήθυναν
που ζουν στην καταφρόνια.

Μην απο­ρείς που η μάν­να του
το σπλά­χνο της πουλάει
βγά­ζει ότι έχει στο σφυρί
να βρει κάτι να φάει.

Να απο­ρείς που δέχεσαι
να σε διαφεντεύουν
κι ανέ­χε­σαι ωσάν μαϊμού
διαρ­κώς να σε χορεύουν.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο