Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Χαϊδαρίου: Εκδήλωση τιμής στο ΕΑΜ, στον ΕΛΑΣ και την ΕΠΟΝ την Πέμπτη 27 Οκτώβρη

Εκδή­λω­ση, με τίτλο «Διδα­σκό­μα­στε — Εμπνε­ό­μα­στε — Συνε­χί­ζου­με», θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέμ­πτη 27 Οκτώ­βρη, στις 8 μ.μ, στο Χαϊ­δά­ρι, στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Δημαρ­χεί­ου. Την εκδή­λω­ση τιμής στο ΕΑΜ, στον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ, και στις αντι­στα­σια­κές οργα­νώ­σεις που κρά­τη­σαν όρθιο το λαό μας την περί­ο­δο 1940–1945 διορ­γα­νώ­νει ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου, με αφορ­μή την 28 Οκτώ­βρη. Θα μιλή­σει ο δήμαρ­χος Χαϊ­δα­ρί­ου, Μιχά­λης Σελέ­κος, και θα ακο­λου­θή­σει μου­σι­κό αφιέ­ρω­μα από τους «Υπε­ρα­στι­κούς». Στο χώρο θα υπάρ­χει έκθε­ση φωτογραφίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο