Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

e‑mail για τοποθέτηση βόμβας που εστάλησαν το πρωί στο “Ελ.Βενιζέλος” και σε έξι νοσοκομεία

Φάρ­σα απο­δεί­χθη­κε ότι ήταν τα e‑mail για τοπο­θέ­τη­ση βόμ­βας που εστά­λη­σαν το πρωί στο “Ελ.Βενιζέλος” και σε έξι νοσοκομεία.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, τα e‑mail στάλ­θη­καν, εκτός από τον Διε­θνή Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών, στα νοσο­κο­μεία Παμ­μα­κά­ρι­στος, Γ.Γεννηματάς, Τζά­νειο, Παί­δων, Ευαγ­γε­λι­σμός και Ερρί­κος Ντυνάν.

Σε όλους τους χώρους πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν έλεγ­χοι, αλλά δεν εντο­πί­στη­κε κάτι ύποπτο.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο