Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

EL CHE: Μια θεατρική παράσταση βασισμένη στην ζωή του μεγάλου επαναστάτη

Μια θεα­τρι­κή παρά­στα­ση βασι­σμέ­νη στην ζωή του μεγά­λου επαναστάτη.Η πολι­τι­κή παρα­κα­τα­θή­κη του. Σήμε­ρα Κυρια­κή 26/01 στις 20.30 στο CABARET VOLTAIRE στο Μετα­ξουρ­γείο , Μαρα­θώ­νος 30…

Κεί­με­νο ερμη­νεία: Βασί­λης Κυριάκου
Σκη­νο­θε­σία: Γιάν­νης Σταματίου

Διάρ­κεια Παρά­στα­σης 1 ώρα και 15 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Ώρα έναρ­ξης: 21:00
Κόστος: 10€ (με μπύ­ρα / κρα­σί / ρακί)

el che

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο