Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Euro 2020: Έκανε την έκπληξη η Ελβετία και απέκλεισε τους Γάλλους στα πέναλτι

Με ήρωα τον Γιαν Σόμερ η Ελβε­τία πέτυ­χε μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες ανα­τρο­πές στα χρο­νι­κά του Euro, επι­κρα­τώ­ντας με 5–4 στα πέναλ­τι της Γαλ­λί­ας, η οποία είχε «μοι­ραίο» παί­κτη στη «ρώσι­κη ρου­λέ­τα» τον Κιλιάν Μπαμπέ.

Η ομά­δα του Πέτ­κο­βιτς βρέ­θη­κε να χάνει με 3–1 στο 75΄, αλλά κατά­φε­ρε να στα­θεί όρθια και να στεί­λει το ματς στην παρά­τα­ση, «άντε­ξε» και στον επι­πλέ­ον χρό­νο του αγώ­να και με από­λυ­τη ευστο­χία στα πέναλ­τι (5 στα 5) και τον Σόμερ να απο­κρού­σει το τελευ­ταίο των Γάλ­λων πήρε ιστο­ρι­κή πρό­κρι­ση στους «8» του Euro 2020, όπου θα αντι­με­τω­πί­σει την Ισπα­νία στις 2 Ιου­λί­ου στην Αγία Πετρούπολη.

Μετά από ένα πολύ κακό πρώ­το 45λεπτο κι έχο­ντας με το μέρος της την τύχη στο ξεκί­νη­μα του δεύ­τε­ρου, η Γαλ­λία συνήλ­θε και μέσα σε 5 λεπτά είχε φέρει τα πάνω κάτω. Συνέ­βαλ­λε σ΄ αυτό και η αλλα­γή συστή­μα­τος που έγι­νε από τον Ντε­σάν στην ανά­παυ­λα, καθώς το σχή­μα με τα τρία σέντερ μπακ στο πρώ­το ημί­χρο­νο δεν λει­τούρ­γη­σε καθό­λου. Ο Γάλ­λος τεχνι­κός το είδε αυτό, έβα­λε στο 46΄ τον Κομάν αντί του Λεν­γκλέ και η Γαλ­λία… απελευθερώθηκε.

Η Ελβε­τία κατά­φε­ρε να αιφ­νι­διά­σει τη γαλ­λι­κή άμυ­να στο 15΄, με τον Σεφέ­ρο­βιτς να νικά στον αέρα τον Λεν­γκλέ και να σκο­ρά­ρει με κεφα­λιά για το 1–0. Η ομά­δα του Ντε­σάν έκα­νε το χει­ρό­τε­ρό της ίσως πρώ­το 45λεπτο έως τώρα στο τουρ­νουά. Δεν είχε κανέ­να πλά­νο στο παι­χνί­δι της, προ­σπά­θη­σε με ατο­μι­κές ενέρ­γειες κάποιων παι­κτών να δια­σπά­σει την καλά οργα­νω­μέ­νη διά­τα­ξη των Ελβε­τών, χωρίς να κατα­φέ­ρει απο­λύ­τως τίπο­τα, πέραν από ένα επι­κίν­δυ­νο σουτ του Ραμπιό που έφυ­γε λίγο άουτ.

Στο δεύ­τε­ρο μέρος και πάλι η Ελβε­τία πλη­σί­α­σε στο 2–0 στο 54΄ με τον Βαράν να «παίρ­νει τη μπου­κιά από το στό­μα» του Σεφέ­ρο­βιτς, ενώ ένα λεπτό μετά η ομά­δα του Πέρτ­κο­βιτς είχε την μεγά­λη ευκαι­ρία να πάρει προ­βά­δι­σμα δύο τερ­μά­των με το πέναλ­τι που υπέ­δει­ξε ο Ραπα­λί­νι αφού συμ­βου­λεύ­τη­κε το VAR και είδε την ανα­τρο­πή του Τζού­μπερ από τον βαράν. Ο Λιο­ρίς, όμως, έκα­νε σπου­δαία επέμ­βα­ση στο σουτ του Ροντρί­γκεζ δίνο­ντας το έναυ­σμα στην ομά­δα του για την αντεπίθεση.

Στο 57΄ ο Μπεν­ζε­μά από ασίστ του Μπα­πέ πρό­λα­βε στην έξο­δο τον Σόμερ και ισο­φά­ρι­σε, ενώ δύο λεπτά μετά και πάλι ο στράι­κερ της Ρεάλ ήταν στη σωστή θέση για να σπρώ­ξει απλά τη μπά­λα με το κεφά­λι στην άδεια εστία για να «γρά­ψει» το 2–1 με το 4ο προ­σω­πι­κό του γκολ στο τουρνουά.

Ο δεί­κτης του σκορ ανέ­βη­κε στο 75΄ για τους Γάλ­λους με το πανέ­μορ­φο γκολ του Πογκ­μπά, ο οποί­ος με άπια­στο σουτ «κάρ­φω­σε» τη μπά­λα στο αρι­στε­ρό «παρά­θυ­ρο» του Σόμερ. Κι ενώ όλα έδει­χναν ότι οι «τρι­κο­λόρ» δεν θα είχαν κανέ­να πρό­βλη­μα για να πάρουν το «εισι­τή­ριο», η Ελβε­τία τα έπαι­ξε όλα για όλα στα τελευ­ταία λεπτά και μεί­ω­σε αρχι­κά με τον Σεφέ­ρο­βιτς στο 81΄, ενώ στο 90΄ με την «χρυ­σή» αλλα­γή του Πέτ­κο­βιτς, Μάριο Γκα­βρά­νο­βιτς, ισο­φά­ρι­σε 3–3 κι έστει­λε το ματς στην παράταση.

Εκεί η Γαλ­λία ήταν καλύ­τε­ρη, αλλά με εξαι­ρε­τι­κή τακτι­κή οι Ελβε­τοί κατά­φε­ραν να μην δεχτούν γκολ, μιας και αυτό ήταν που επε­δί­ω­καν περισ­σό­τε­ρο με τον τρό­πο που έπαι­ζαν. Ο στό­χος τους να πάει το ματς στα πέναλ­τι επι­τεύ­χθη­κε κι εκεί με από­λυ­τη ευστο­χία και τον Σόμερ να κάνει σπου­δαία επέμ­βα­ση στην εκτέ­λε­ση του Μπα­πέ, πέτυ­χαν κάτι που φαι­νό­ταν απί­θα­νο με βάση την εξέ­λι­ξη του ματς στην κανο­νι­κή του διάρκεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο