Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Euro 2020: Με «τεσσάρα» στους «8» η Δανία

Με τον Κάσπερ Ντόλ­μπεργκ να βάζει «φαρ­διά πλα­τιά» την… υπο­γρα­φή του, η Δανία έγι­νε η πρώ­τη ομά­δα που εξα­σφά­λι­σε την πρό­κρι­σή της στους προη­μι­τε­λι­κούς του Euro 2020, όπου θ΄ αντι­με­τω­πί­σει το νικη­τή του αγώ­να, ανά­με­σα στην Ολλαν­δία και στην Τσεχία.

Η πρώ­τη συνά­ντη­ση με την Ουα­λία σε κορυ­φαίο τουρ­νουά, ανέ­δει­ξε μεγά­λους νικη­τές τους Σκαν­δι­να­βούς με 4–0, χάρις σε δύο γκολ του επι­θε­τι­κού της Νις, Κάσπερ Ντόλ­μπεργκ (27΄, 48΄), ο οποί­ος στα 23 του χρό­νια απέ­δει­ξε ότι είναι ένας γεν­νη­μέ­νος σκό­ρερ, ενώ στα τελευ­ταία λεπτά οι Μέλε (88΄) και Μπρεϊθ­γου­έιτ (90΄+5) έδω­σαν δια­στά­σεις θριάμ­βου στην πρό­κρι­ση της ομά­δας τους.

Μετά τις Γαλ­λία, Βέλ­γιο και Αγγλία, η ομά­δα του Χιούλ­μαντ έγι­νε η τέταρ­τη που κατά­φε­ρε να παρα­βιά­σει περισ­σό­τε­ρες από μία φορά την εστία του Γουόρντ στα τελευ­ταία 24 ματς, αρχι­κά με «δρά­στη» το νεα­ρό στράι­κερ της Νις κι εν συνε­χεία με τους Μέλε και Μπρεϊθγουέιτ.

Η επι­στρο­φή του Ντόλ­μπεργκ στο γήπε­δο όπου έζη­σε μεγά­λες στιγ­μές με τον Άγιαξ (119 συμ­με­το­χές σε 3 χρό­νια, με 45 γκολ από το 2016 έως το 2019) συν­δυά­στη­κε με μία μεγα­λειώ­δη εμφά­νι­ση από την πλευ­ρά του. Αρχι­κά με το πανέ­μορ­φο σε εκτέ­λε­ση τέρ­μα στο 27ο λεπτό, όταν βρή­κε όσο χώρο χρεια­ζό­ταν για να στεί­λει τη μπά­λα στην αρι­στε­ρή γωνία του Γουόρντ και στο 48΄ εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε το τρα­γι­κό λάθος του Γουί­λιαμς κι από κοντά δεν είχε κανέ­να πρό­βλη­μα να «εκτε­λέ­σει» τον γκολ­κί­περ των «δρά­κων».

Οι Δανοί είχαν κι άλλη μεγά­λη ευκαι­ρία στο 86΄ για να φτά­σουν στο 3–0, αλλά το πλα­σέ του Μπρεθ­γου­έιτ στα­μά­τη­σε στο δοκά­ρι και στην επα­να­φο­ρά της μπά­λας το σουτ του Άντερ­σεν βρή­κε σε πόδι αμυ­ντι­κού της Ουα­λί­ας κι έφυ­γε κόρ­νερ. Δύο λεπτά μετά, όμως, ο Μέλε ανέ­βα­σε το δεί­κτη του σκορ, για να «γρά­ψει» το 4–0 στις καθυ­στε­ρή­σεις ο Μπρέϊθ­γου­ειτ με σουτ κι αφού η φάση ελέγ­χθη­κε από το VAR.

Στην 96η συμ­με­το­χή του με την φανέ­λα της Εθνι­κής Ουα­λί­ας, ο Γκά­ρεθ Μπέιλ, δεν κατά­φε­ρε να οδη­γή­σει την ομά­δα του πιο μακριά από την φάση των ομί­λων, ενώ από την άλλη ο Σμάι­χελ, δια­φύ­λα­ξε για πρώ­τη φορά ανέ­πα­φη την εστία του στη διοργάνωση!

Διαι­τη­τής: Ντά­νιελ Ζίμπερτ (Γερ­μα­νία)
Κίτρι­νες: Ροντόν, Μουρ, Μπρουκς
Κόκ­κι­νες: 90΄ Γουΐλσον

Οι συν­θέ­σεις:

ΟΥΑΛΙΑ (Ρομπ Πέιτζ): Γουόρντ, Ρόμπερτς (40΄ Γουί­λιαμς), Ρόντον, Μέϊ­φαμ, Ντέι­βις, Μορέλ, Άλεν, Τζέιμς (78΄ Μπρουκς), Ράμ­σεϊ, Μπέιλ, Μουρ (78΄ Ρόμπερτς)

ΔΑΝΙΑ (Κάσπερ Χιούλ­μαντ): Σμάι­χελ, Κρί­στεν­σεν, Κγά­ερ (77΄ Άντερ­σεν), Βέστε­γκα­αρντ, Στρί­γκερ Λάρ­σεν (77΄ Μποϊ­λε­σεν), Χόι­μπ­γερκ, Ντι­λέι­νι (60΄ Γέν­σεν) , Μέλε, Ντάμ­σγκα­αρντ (60΄ Νόρ­γκα­αρντ), Ντόλ­μπεργκ (69΄ Κορ­νέ­λιους), Μπρεϊθγουέιτ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο