Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurobasket 2022: Η μεγάλη έκπληξη — Η Ιταλία απέκλεισε το μεγάλο φαβορί για το χρυσό

Το πεί­σμα των Ιτα­λών και η εξω­πραγ­μα­τι­κή τους τέταρ­τη περί­ο­δος έφε­ρε ανα­τρο­πή δεδο­μέ­νων στη φάση των «16» του Ευρω­μπά­σκετ 2022 στο Βερο­λί­νο, με τους «Ατζού­ρι» να θέτουν εκτός συνέ­χειας το φαβο­ρί της διορ­γά­νω­σης, Σερ­βία! Η Ιτα­λία απέ­κλει­σε με το τελι­κό 94–86 τους «Πλά­βι», «αρπά­ζο­ντας» το «εισι­τή­ριο» για τα προη­μι­τε­λι­κά, όπου θα αντι­με­τω­πί­σει τη Γαλ­λία (14/9).

«Ήρω­ας» των Ιτα­λών ο Σιμό­νε Φοντέ­κιο, ο οποί­ος στο 1:46΄ για τη λήξη είχε καθο­ρι­στι­κό κλέ­ψι­μο στον Γιό­κιτς, για να ξεχυ­θεί στον αιφ­νι­δια­σμό και με γκολ-φάουλ να γρά­ψει το κατα­δι­κα­στι­κό για τη Σερ­βία 91–79! Τερά­στια η συμ­βο­λή και του Μάρ­κο Σπί­σου, ο οποί­ος με 22 πόντους (6/9 τρί­πο­ντα) φρό­ντι­σε να κρα­τή­σει όρθια την Ιτα­λία, η οποία είχε βρε­θεί ακό­μη και στο ‑14! Κι όλα αυτά με τον τεχνι­κό των θριαμ­βευ­τών, Τζιαν­μάρ­κο Ποτσέ­κο, να απο­βάλ­λε­ται στην τρί­τη περί­ο­δο και να περιο­ρί­ζε­ται σε ρόλο θεα­τή! Εξαι­ρε­τι­κός και ο Νικο­λο Μέλι με 21 πόντους.

Από τους Σέρ­βους, οι οποί­οι πλή­ρω­σαν την… αλα­ζο­νεία που είχε προ­κύ­ψει από τον τίτλο του από­λυ­του φαβο­ρί, ξεχώ­ρι­σε ο συνή­θης-ύπο­πτος Νίκο­λα Γιό­κιτς με 32 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δεκά­λε­πτα: 28–20, 51–45, 68–66, 86–94

Με τον Γιό­κιτς να κυριαρ­χεί στην αντί­πα­λη ρακέ­τα και την περι­φέ­ρεια να λει­τουρ­γεί αψε­γά­δια­στα, η Σερ­βία κυριάρ­χη­σε με το… καλη­σπέ­ρα της ανα­μέ­τρη­σης, ξέφυ­γε με +11 (24–13) στο 8΄, ενώ στο 14΄ βρέ­θη­κε ακό­μη και στο +14 (38–24). Με την περι­φέ­ρεια της Ιτα­λί­ας όμως να απα­ντά, οι «Ατζού­ρι» μάζε­ψαν τη δια­φο­ρά και πήραν το δρό­μο προς τα απο­δυ­τή­ρια στο ‑6 (51–45).

Τα τρί­πο­ντα συνέ­χι­σαν να γεμί­ζουν αυτο­πε­ποί­θη­ση τους Ιτα­λούς, οι οποί­οι στην τρί­τη περί­ο­δο πέτυ­χαν την ανα­τρο­πή, μετά από «βόμ­βα» του Σπί­σου από τα 6.75 (66–63 στο 28΄), για να πάρει την κατά­στα­ση στα χέρια του ο Γιό­κιτς και να κρα­τή­σει το προ­βά­δι­σμα για τη Σερ­βία στο 30΄ (68–66).

Ωστό­σο, στον… επί­λο­γο της ανα­μέ­τρη­σης, η Ιτα­λία ήταν η από­λυ­τη κυρί­αρ­χος κι ανε­βά­ζο­ντας το ρυθ­μό της άμυ­νάς της απά­ντη­σε με επι­μέ­ρους σκορ 16–2, γρά­φο­ντας το 82–70 στο 35΄! Η ευστο­χία των «Ατζού­ρι» από τη γραμ­μή των ελευ­θέ­ρων βολών δεν επε­φύ­λασ­σε ανα­τρο­πές, με τους Σέρ­βους να βλέ­πουν τον χρό­νο να κυλά βασα­νι­στι­κά και τους ίδιους να τα έχουν χάσει από το σοκ της ανα­τρο­πής… Ο Φοντέ­κιο, άλλω­στε, φρό­ντι­σε στο 1:46΄ για τη λήξη να σφρα­γί­σει την επι­τυ­χία με κλέ­ψι­μο στον Γιό­κιτς και… γκολ-φάουλ στον αιφ­νι­δια­σμό, δια­μορ­φώ­νο­ντας το μη ανα­στρέ­ψι­μο 91–79…

Οι συν­θέ­σεις:

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέ­τι­σλαν Πέσιτς): Ντα­βί­ντο­βατς, Γκού­ντου­ριτς 2, Γιά­γκο­ντιτς — Κου­ρί­τζα 6 (2), Γιά­ρα­μαζ, Γιό­κιτς 32 (2), Κάλι­νιτς 12 (3), Λού­τσιτς 8, Μαρίν­κο­βιτς 8 (2), Μίτσιτς 16 (1), Μιλου­τί­νοβ 2.

ΙΤΑΛΙΑ (Τζαν­μάρ­κο Ποτσέ­κο): Μπι­λί­γκα, Ντα­τό­με 6 (1), Φοντέ­κιο 19 (3), Μάνιον 2, Μέλι 21 (3), Παγιό­λα 1, Πολο­νά­ρα 16 (3), Ρίτσι 2, Σπί­σου 22 (6), Τονούτ 5.

Πηγή: ΑΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο