Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurobasket 2022: Το βράδυ της Κυριακής η αναμέτρηση με την Τσεχία για τους «16» — Ο δρόμος για τον τελικό

Οι αγώ­νες των ομί­λων του Ευρω­μπά­σκετ ολο­κλη­ρώ­θη­καν και το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο αρχί­ζουν οι νοκ άουτ ανα­με­τρή­σεις για την φάση των «16». Η εθνι­κή Ελλά­δας θα αντι­με­τω­πί­σει την Τσε­χία την Κυρια­κή (11/9, 21:45) με στό­χο την πρό­κρι­ση στα προη­μι­τε­λι­κά. Εάν η ομά­δα του Δημή­τρη Ιτού­δη ξεπε­ρά­σει το εμπό­διο των Τσέ­χων, τότε θα αντι­με­τω­πί­σει τον νικη­τή της ανα­μέ­τρη­σης Γερ­μα­νία-Μαυ­ρο­βού­νιο την Τρί­τη (13/9).

Εφό­σον ξεπε­ρά­σει και αυτό το εμπό­διο, το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα, θα παί­ξουν στα ημι­τε­λι­κά με μια από τις Ισπα­νία, Λιθουα­νία, Φιν­λαν­δία, Κρο­α­τία, κάτι που σημαί­νει ότι θα απο­φύ­γει την «σύγκρου­ση» με τις ισχυ­ρές Σερ­βία και Σλο­βε­νία μέχρι και τον τελι­κό (ή μικρό τελι­κό) της διοργάνωσης.

Φάση των «16»

Σάβ­βα­το (10/9)

Τουρ­κία-Γαλ­λία 13:00

Σλο­βε­νία-Βέλ­γιο 15:45

Γερ­μα­νία-Μαυ­ρο­βού­νιο 19:00

Ισπα­νία-Λιθουα­νία 21:45

Κυρια­κή (11/9)

Ουκρα­νία-Πολω­νία 13:00

Φιν­λαν­δία-Κρο­α­τία 15:45

Σερ­βία-Ιτα­λία 19:00

Ελλά­δα-Τσε­χία 21:45

Προημιτελικά

Τρί­τη 13/9

1. Ισπα­νί­α­/Λι­θουα­νία-Φιν­λαν­δί­α­/Κρο­α­τία
2. Γερ­μα­νί­α­/Μαυ­ρο­βού­νιο-Ελλά­δα­/Τσε­χία

Τετάρ­τη 14/9

3. Σλο­βε­νί­α­/Βέλ­γιο-Ουκρα­νί­α­/Πο­λω­νία
4. Τουρ­κί­α­/Γαλ­λία-Σερ­βί­α­/Ι­τα­λία

Ημιτελικά, Παρασκευή 16/9

Νικη­τής 1‑Νικητής 2
Νικη­τής 3‑Νικητής 4

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο