Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Euroferry Olympia: Εντοπίστηκε νεκρός ένας από τους 10 αγνοούμενους

Ένας από τους 10 αγνο­ού­με­νους του «Euroferry Olympia», που πλέ­ον έχει μετα­φερ­θεί στο Πλα­τυ­γιά­λι Αστα­κού προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν οι έρευ­νες των Αρχών, εντο­πί­στη­κε σήμε­ρα το από­γευ­μα απαν­θρα­κω­μέ­νος στο γκα­ράζ του πλοίου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η σορός βρέ­θη­κε από τα σωστι­κά συνερ­γεία μπρο­στά από καμ­μέ­να φορ­τη­γά, στο δεύ­τε­ρο κατάστρωμα.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο