Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Europa Conference League: Απογοητευτικός ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 2–0 στην Σόφια

«Ξεθώ­ρια­σε» από­το­μα από τον πρώ­το κιό­λας αγώ­να του στο Europa Conference League, η εφε­τι­νή ευρω­παϊ­κή προ­ο­πτι­κή του ΠΑΟΚ και η προσ­δο­κία να επα­να­λά­βει μία πορεία αντί­στοι­χη με την περ­σι­νή, όπου είχε φτά­σει ως τα προη­μι­τε­λι­κά της διοργάνωσης.

Ο δικέ­φα­λος του Βορ­ρά ηττή­θη­κε με 2–0 από τη Λέφ­σκι στο «Γκιόρ­γκι Ασπα­ρού­χοφ» της Σόφιας, στον πρώ­το αγώ­να του για τον 2ο προ­κρι­μα­τι­κό γύρο του Europa Conference League και πλέ­ον καλεί­ται σε μία εβδο­μά­δα να κάνει στην Τού­μπα μία… υπερ­βα­τι­κή ανα­τρο­πή για να κατα­φέ­ρει να προ­κρι­θεί στον 3ο προ­κρι­μα­τι­κό γύρο. Οι Γου­έλ­τον Φελί­πε στα πρώ­τα 42′ δευ­τε­ρό­λε­πτα και Μπα­ρί (στο 19′) σημεί­ω­σαν τα δύο γκολ των Βούλγαρων.

Απέ­να­ντι σε μία ομά­δα η οποία παρα­τά­χθη­κε μόλις με 16 παί­κτες στην απο­στο­λή της, λόγω πολ­λών απου­σιών από τραυ­μα­τι­σμούς, ο ΠΑΟΚ εμφα­νί­στη­κε από­λυ­τα ανέ­τοι­μος για τη σημα­σία του αγώ­να, «χάνο­ντας» λίγο πριν απ’ το ματς και τον αρχη­γό του Αντε­λί­νο Βιεϊ­ρί­νια, ο οποί­ος αισθάν­θη­κε ενο­χλή­σεις στη μέση κι έμει­νε εκτός ενδε­κά­δας (ξεκί­νη­σε στη θέση του ο Σάστρε).

Πολ­λά ατο­μι­κά λάθη απ’ τα πρώ­τα δευ­τε­ρό­λε­πτα, αδυ­να­μία στη δημιουρ­γία και πολύ κακή ανα­σταλ­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά, οδή­γη­σαν την ομά­δα του Ράζ­βαν Λου­τσέ­σκου σε ρόλο «κυνη­γού» πριν καλά-καλά… ζεστα­θούν τα παπού­τσια των ποδο­σφαι­ρι­στών του.

Η ρεβάνς στο γήπε­δο της Τού­μπας θα διε­ξα­χθεί την επό­με­νη Πέμ­πτη (28/7) στις 20:30. Ο νικη­τής του ζευ­γα­ριού θα αντι­με­τω­πί­σει στον 3ο προ­κρι­μα­τι­κό το νικη­τή του Βέλεζ (Βοσ­νία) — Χάμ­ρουν Σπάρ­τανς (Μάλ­τα).

Βήμα πρόκρισης για τον Άρη

Αντί­θε­τα με τον συμπο­λί­τη του, αν και βρέ­θη­κε πίσω στο σκορ, ο Άρης διέ­συ­ρε με 5–1 την Γκό­μελ στο «Κλε­άν­θης Βικε­λί­δης», στο πλαί­σιο του Β’ προ­κρι­μα­τι­κού γύρου του UEFA Europa Conference League, μετα­τρέ­πο­ντας ουσια­στι­κά σε δια­δι­κα­στι­κού χαρα­κτή­ρα τον επα­να­λη­πτι­κό της επό­με­νης εβδο­μά­δας (Τετάρ­τη 27/7, 21:00) στο ίδιο γήπε­δο, αλλά χωρίς οπαδούς.

Η ομά­δα του Χερ­μάν Μπούρ­γος, μπρο­στά σε περί­που 15.000 φίλους της, εμφά­νι­σε αδυ­να­μία στις στη­μέ­νες φάσεις, από όπου ήρθε και το 0–1 από το αυτο­γκόλ του Φαμπιά­νο Λέι­σμαν (11’αυτ.). Ωστό­σο, η ποιό­τη­τά της από τη μέση και μπρο­στά έφε­ρε τρία γκολ σε 15 λεπτά και την ολι­κή ανα­τρο­πή, με τους Αντρέ Γκρέι (16’πέν.), Χουάν Ιτούρ­μπε (28′) και Ραφα­έλ Καμά­τσο (31′). Ακο­λού­θη­σαν άλλα δυο γκολ στο δεύ­τε­ρο μέρος, από τους Λουίς Πάλ­μα (61′) και Γκρέι (79′) ενώ χάθη­καν εκα­τέ­ρω­θεν ευκαι­ρί­ες για περισσότερα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο