Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Främlingsfientligt och nationalistiskt parti når rekordsiffra i valopinionen

I den senaste opinionsundersökningen kommer det främlingsfientliga och nationalistiska partiet Sverigedemokraterna upp till rekordsiffran 20% i väljaropinionen. SD har ökat avsevärt sedan 2010, då partiet kom för första gången i riksdagen och fick 13% av rösterna i valet 2014.

Partiet åtnjuter stor publicitet från den borgerliga pressen som dagligen låter partiets åsikter om flyktingar och invandring pryda löpsedlarna. Flyktingläget och SDs budskap om lag och ordning vinner anhängare i opinionen, särskilt efter 2015 då Sverige tog emot 160.000 flyktingar, mestadels från Syrien.

SD skapar med sin propaganda en ogrundad oro bland det svenska folket för minskad finansiering av välfärden. SD påstår att pengarna som skulle gått till välfärden blir ett stöd till flyktingar istället. Partiet kopplar också den stigande brottsligheten till flyktingarna.

I verkligheten hamnar resurserna, avsedda till välfärden, via skattelättnader hos storfinansen. För att upprätthålla människors förtroende för kapitalismen uppfinner Sverigedemokraterna motsättningar och spär på rasismen och nationalismen. På så sätt ser de aldrig de problem vi har som systemproblem, skapade av kapitalismen.

Samtidigt sviker den nuvarande socialdemokratiska regeringen sina vallöften om flera jobb, högre pensioner och bättre hälsovård, utbildning och omsorg.

Socialdemokraternas nedskärningar gynnar SDs flyktingfientliga populism. Enligt den IPSOS-mätningen får socialdemokraterna 24%, jämfört med de 31% som de fick i sista valet och det största oppositionspartiet, högerpartiet Moderaterna 22% mot 23,3%. Den nuvarande regeringen är en minoritetskoalition mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna.

I parlamentet stöds den styrande koalitionen av Vänsterpartiet. Alla dessa partier får tillsammans 37% i mätningen. Allianspartierna (Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna) kommer att bilda en gemensam regeringskoalition om de får majoriteten i nästa val men deltar separat i valet. De samlar tillsammans 39% i mätningen. Men inget av de två blocken verkar kunna bilda en majoritetsregering. Ingen vill, hittills åtminstone, samarbeta med Sverigedemokraterna.

Bägge blocken fördömer SD:s främlingsfientliga retorik medan de själva har ändrat sin flyktingpolitik till det sämre och i praktiken bedriver en sverigedemokratisk flyktingpolitik.

Regeringen utvisar asylsökande och stängde gränserna medan oppositionen kräver hårdare tag mot asylsökande och nyinkomna flyktingar som försöker etablera sig.

Som alternativ till alla de lögnare och populister som sitter i riksdagen och i de parlamentariska församlingarna kommer Sveriges Kommunistiska Parti att delta i riksdagsvalet och flera stora valdistrikt och kallar sina medlemmar och sympatisörer att göra sitt yttersta för att i valrörelsen sprida partiets politik.

Den borgerliga demokratin är en parodi på allt vad en en demokrati skulle kunna vara. Var fjärde år väljer det svenska folket vilka som ska behärska dem och oavsett vilka man väljer så blir resultatet alltid bli detsamma: nedskärningar och försämringar. Till detta kan läggas upprustningar och ökad risk för krig.

Valet ger kommunisterna ytterligare en plattform att sprida propaganda och agitera ifrån, samtidigt som den ger möjlighet att analysera partiets styrka och blottlägga motsättningen mellan det arbetande folket och kapitalismen.

Det finns ingen anledning att kasta bort sin röst på de åtta kapitalistiska partierna i riksdagen eller på de olaliga andra som slåss om att få ta deras plats där.

För arbetarklassen finns det bara ett val: Sveriges Kommunistiska Parti. En röst på SKP stärker partiet och det arbetande folket. Det är ett personligt ställningstagande mot all den misär som kapitalismen skapar över hela världen och det är ett politiskt ställningstagande mot all den lögn och propaganda som vi dagligen bombarderas med.

Kasta därför inte bort din röst – stärk istället kommunisterna!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο