Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Gazprom: Συμφωνία με την Κίνα για πληρωμή ρωσικού φυσικού αερίου σε εθνικά νομίσματα

Η ρωσι­κή πετρε­λαϊ­κή εται­ρεία Gazprom ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι υπέ­γρα­ψε συμ­φω­νία, για την έναρ­ξη των πλη­ρω­μών για τις προ­μή­θειες ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου στην Κίνα σε γιουάν και ρού­βλια, αντί δολαρίων.

Ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Gazprom Αλε­ξέι Μίλερ δήλω­σε ότι οι πλη­ρω­μές σε ρωσι­κά ρού­βλια και κινε­ζι­κά γιουάν είναι «αμοι­βαία επω­φε­λής» και για την Gazprom και την China National Petroleum Corporation (CNPC) και μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει ένα παρά­δειγ­μα και για άλλες εταιρείες.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο